Home

/

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

TutorIn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là những cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn: 

1. Thu Thập Thông Tin:

 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký và sử dụng các dịch vụ như đăng ký các khoá học, tải tài liệu hoặc đăng ký thi thử.
 • Thông tin cũng có thể được thu thập qua cuộc gọi điện thoại, thư từ, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng truyền thông xã hội và email.

2. Mục Đích Thu Thập Thông Tin:

 • Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm theo nhu cầu của bạn.
 • Liên lạc xác nhận và hỗ trợ khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Bảo đảm quyền lợi của bạn trong trường hợp các hành động giả mạo, phá hoại hoặc lừa đảo.

3. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin:

 • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích đã thông báo và được sự đồng ý của bạn.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo mà chưa có sự chấp thuận của bạn.

4. Bảo Mật Thông Tin:

 • Mọi thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn.
 • Chúng tôi cam kết không chia sẻ, tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Xóa Dữ Liệu và Thông Tin Tài Khoản:

 • Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu và thông tin tài khoản của mình bằng cách gửi email đến địa chỉ: contact@tutorin.edu.vn.
 • Bạn cần chứng minh quyền sở hữu tài khoản, và chúng tôi cam kết xóa dữ liệu của bạn khỏi hệ thống trong vòng 48 giờ.

*TutorIn cam kết duy trì sự tin tưởng và an toàn cho thông tin cá nhân của bạn trong quá trình hợp tác.