Có bao nhiêu câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking?

21
có bao nhiêu câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking

Bài thi IELTS Speaking bao gồm nhiều câu hỏi, chia thành 3 phần: Part 1, Part 2 và Part 3. Hãy đến với bài viết dưới đây từ TutorIn Education để tìm hiểu chi tiết.

Part 1: Giới thiệu và hỏi đáp (4-5 phút)

  • Giám khảo IELTS Speaking sẽ giới thiệu bản thân và xác minh danh tính của bạn.
  • Sau đó, họ sẽ hỏi bạn 3-4 câu hỏi về các chủ đề quen thuộc như gia đình, bạn bè, sở thích, v.v.
  • Bạn cần trả lời ngắn gọn và súc tích, mỗi câu trả lời từ 2-3 câu là đủ.

Part 2: Trình bày cá nhân (3-4 phút)

  • Giám khảo IELTS Speaking sẽ đưa cho bạn một đề bài có chứa chủ đề và các điểm chính cần diễn giải. Kèm theo đó là bút chì và giấy nháp để ghi chép.
  • Bạn có 1 phút để chuẩn bị câu trả lời và ghi chú các ý chính.
  • Sau đó, bạn cần trình bày về chủ đề trong 1-2 phút.
  • Giám khảo sẽ ngắt lời bạn sau 2 phút và đặt thêm 1-2 câu hỏi để kết thúc phần này.

Part 3: Thảo luận (4-5 phút)

  • Giám khảo IELTS Speaking sẽ thảo luận với bạn về chủ đề đã được đề cập trong Part 2, nhưng mở rộng hơn. Các câu hỏi ở phần này có độ khó và tính trừu tượng cao hơn.
  • Độ khó của các câu hỏi có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, giám khảo sẽ lựa chọn các câu hỏi phù hợp với trình độ của bạn dựa trên các câu trả lời trước đó.

Trên đây là tổng số câu hỏi và những thông tin liên quan đến nội dung bài thi IELTS Speaking do TutorIn Education tổng hợp.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS