Có cần thi lại IELTS sau hai năm không?

19
có cần thi lại IELTS sau hai năm không?

Điểm thi IELTS có giá trị trong hai năm. Vậy liệu có cần thi lại IELTS sau hai năm không? Nếu không thi thì có ảnh hưởng gì không? Hôm nay TutorIn Edcation sẽ cho bạn biết liệu có cần thi lại IELTS sau hai năm hay không?

Thời hạn hiệu lực của điểm số IELTS là hai năm. Tuy nhiên, việc có cần thi lại IELTS sau hai năm hay không phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể của thí sinh.

Trường hợp thứ nhất, nếu chúng ta muốn đăng ký IELTS để đi du học hoặc di cư, đặc biệt là đến các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung Anh, thì hầu hết các trường đại học đều yêu cầu thí sinh có điểm số IELTS. Đầu tiên, chúng ta cần xác định thời gian hiệu lực điểm IELTS yêu cầu của trường mà chúng ta muốn đăng ký, vì có những trường yêu cầu điểm số IELTS trong vòng một năm và có những trường yêu cầu điểm số IELTS trong vòng hai năm. Do đó, thí sinh cần chú ý đặc biệt đến thời hạn hiệu lực của điểm IELTS và đạt được điểm IELTS tối thiểu theo yêu cầu của trường. Trong trường hợp này, đa số trường yêu cầu thí sinh phải thi lại IELTS sau hai năm.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp thời hạn hiệu lực của điểm số IELTS được mở rộng lên 2-3 năm, trong trường hợp này, thí sinh vẫn có thể sử dụng điểm số IELTS khi đó. Tuy nhiên, trường hợp này khá hiếm.

Trường hợp thứ hai, việc thi IELTS chỉ để nâng cao khả năng tiếng Anh của cá nhân. Không liên quan đến du học, chúng ta chỉ muốn nâng cao trình độ tiếng Anh cá nhân, hoặc xin học bổng từ trường, hoặc muốn tìm việc, v.v. Đối với những trường hợp như này, không cần quan tâm quá nhiều đến vấn đề thời hạn hiệu lực của điểm IELTS.

Vì vậy, việc có cần thi lại IELTS sau hai năm hay không phụ thuộc vào mục đích của thí sinh.

Đó là tất cả những gì mà TutroIn mang đến cho bạn về việc có cần thi lại IELTS sau hai năm hay không.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS