Có dễ dàng để đạt IELTS Speaking 5.0 không?

22
Có dễ dàng để đạt IELTS Speaking 5.0?

Nhiều người cho rằng trong phần thi IELTS Speaking rất dễ để được điểm 5.0. Điều này có đúng không? TutorIn Education sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn qua bài viết này.

Liệu có dễ dàng đạt 5.0 IELTS Speaking ngay từ khi bắt đầu?

Câu trả lời chắc chắn là không thể. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu tiêu chí đánh giá điểm 5.0 trong phần thi IELTS Speaking.

Tiêu chí đánh giá điểm 5.0 trong phần Thi IELTS Speaking

(1) Fluency and Coherence – FC:

Thí sinh có thể nói trôi chảy ở một mức độ nhất định nhưng còn bị lặp từ, tự sửa hoặc nói chậm lại, ngắc ngứ và lạm dụng những cách “câu giờ” trong IELTS Speaking.

(2) Lexical Resource – LR:

Có thể nói về các chủ đề quen thuộc. Tuy nhiên, khả năng từ vựng khi nói về các chủ để ở mức độ trung bình – khó còn yếu. 

(3) Grammatical Range and Accuracy – GRA:

Sử dụng các cấu trúc câu cơ bản một cách tự nhiên. Có cố gắng sử dụng một số cấu trúc câu phức tạp nhưng thường mắc lỗi hoặc dùng sai nghĩa.

(4) Pronunciation – P:

Thể hiện tốt hơn so với thí sinh đạt 4.0 nhưng còn mắc nhiều lỗi cơ bản. Đã biết cách nhấn âm và nhấn nhá ngữ điệu ở mức căn bản.

Từ tiêu chí đánh giá trên, chúng ta có thể thấy ngay cả khi mới bắt đầu, nếu không đạt được mức điểm 4.0 trong phần thi IELTS Speaking, thì không thể đạt được 5.0. Vì vậy, các thí sinh vẫn nên nỗ lực ôn tập để đạt được kết quả tốt trong bài thi.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS