Có nên phúc khảo điểm IELTS không?

23
có nên phúc khảo điểm IELTS không?

Sau khi nhận được kết quả thi IELTS, các thí sinh có thể gửi yêu cầu phúc khảo điểm thi. Vậy phúc khảo điểm IELTS có hiệu quả không? Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thông tin liên quan. TutorIn Education đã tổng hợp thông tin trong bài viết này và hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn.

Phúc khảo điểm IELTS có hiệu quả không?

Kết quả phúc khảo điểm IELTS có thể có ba trường hợp sau: điểm tăng, không thay đổi hoặc giảm.

  • Nếu điểm số không thay đổi hoặc giảm sau phúc khảo, Hội đồng thi (IDP, BC) sẽ không cấp lại bảng điểm mới. Bảng điểm ban đầu mà thí sinh đã có vẫn còn hiệu lực. Thí sinh có thể đăng nhập vào hồ sơ cá nhân trên trang web đăng ký để kiểm tra và tải xuống thông báo kết quả phúc khảo.
  • Nếu điểm số tăng sau phúc khảo, Hội đồng thi (IDP, BC) sẽ cấp bảng điểm mới cho thí sinh và gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Thí sinh có thể đăng nhập vào hồ sơ cá nhân trên trang web đăng ký thi IELTS để kiểm tra điểm số sau phúc khảo và số phiếu chuyển phát nhanh của bảng điểm mới, sau đó tải xuống thông báo kết quả phúc khảo.

Quy trình phúc khảo điểm IELTS

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào trang web chính thức đăng ký IELTS (IDP, BC).

Theo hướng dẫn, thí sinh thanh toán chi phí phúc khảo.

Tải xuống biểu mẫu đăng ký phúc khảo.

Bước 2: Hội đồng thi (IDP, BC) nhận được đơn phúc khảo và chi phí thanh toán từ thí sinh.

Sau đó, Hội đồng thi (IDP, BC) sẽ chuẩn bị tài liệu thi gốc của thí sinh cho bài thi cần phúc khảo. Bao gồm giấy làm bài và băng ghi âm hoặc video buổi Speaking. Sau đó, gửi tài liệu phúc khảo cho giám khảo phúc khảo để xem xét lại.

Bước 3: Sau khi quá trình phúc khảo kết thúc, kết quả phúc khảo sẽ được công bố trên trang web đăng ký IELTS. Thí sinh có điểm số tăng sẽ nhận được bảng điểm mới.

Làm thế nào để biết tình trạng xử lý đơn phúc khảo IELTS?

Thí sinh có thể đăng nhập vào trang web nơi đăng ký thi IELTS của IDP hoặc BC để tra cứu tình trạng xử lý đơn phúc khảo, kết quả phúc khảo, điểm số mới và số phiếu chuyển phát nhanh. Hệ thống sẽ thông báo qua email khi quá trình phúc khảo bắt đầu. Khi hoàn tất quá trình đánh giá lại điểm số, khi thí sinh có điểm số tăng và được hoàn lại phí phúc khảo.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS