Có phải IELTS và TOEFL đều là bài thi trên giấy?

15
có phải IELTS và TOEFL đều là bài thi trên giấy?

Có phải kỳ thi IELTS và TOEFL đều là bài thi trên giấy? Hãy đến với bài viết này và cùng TutorIn Education tìm hiểu thông tin chi tiết.

IELTS và TOEFL không phải là bài kiểm tra trên giấy!

1. IELTS: Kỳ thi bằng giấy + Vấn đáp trực tiếp với giám khảo

Phần nghe, đọc và viết của kỳ thi IELTS diễn ra trong cùng một ngày. Thời gian bài thi trên giấy là 2 giờ 45 phút. Phần vấn đáp sẽ được tổ chức vào một thời điểm khác.

Cần lưu ý rằng từ năm 2022, phần thi vấn đáp của IELTS đã có thể được thi bằng hình thức trực tuyến. Việc này tùy nhu cầu của thí sinh.

Thay đổi này chỉ là sự chuyển đổi giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp. Nhưng vẫn giữ nguyên hình thức vấn đáp trực tiếp giám khảo. Nội dung kỳ thi, tiêu chí đánh giá, thời gian kỳ thi, mức độ khó, loại câu hỏi và các biện pháp giám sát thí sinh đều giữ nguyên như trước đây.

Hiện nay, nhiều thành phố đã mở cửa cho các kỳ thi tiếng Anh trên máy tính, phần vấn đáp diễn ra trong một hoặc hai ngày trước hoặc sau kỳ thi trên giấy, và bạn có thể chọn thời gian đăng ký vấn đáp. Nếu không đăng ký trước, hệ thống sẽ sắp xếp ngẫu nhiên cho bạn.

2. TOEFL: Kỳ thi toàn bộ trên máy tính, phần vấn đáp diễn ra trong cùng một ngày

TOEFL sử dụng hình thức kỳ thi trực tuyến, kỳ thi kéo dài 4 giờ và giống như một cuộc chạy marathon. Nghe, nói, đọc và viết được thi cùng một lần, liên tục mà không có gián đoạn. Nếu gặp sự cố với thiết bị trong phòng thi, thời gian có thể kéo dài lên đến 6 giờ… Điều này thật sự là một thử thách cho thí sinh!

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS