ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC IELTS 6.5 CÓ KHÓ KHÔNG?

30

Để đạt điểm IELTS 6.5 có khó không? Đạt được điểm IELTS 6.5 có thể xem là khó.

IELTS 6.5 là dưới 7 và trên 6, tức trình độ trung cấp trở lên. Bài thi IELTS bao gồm 4 phần: nghe, đọc, viết và nói. Trong đó, viết và nói là hai phần thi thách thức nhất đối với nhiều thí sinh đến từ các quốc gia không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, và để đạt được số điểm 6.5 đòi hỏi trình độ thành thạo về mọi mặt cao hơn mức trung bình.

Yêu cầu các kỹ năng của IELTS 6.5

Speaking 6.5

Điểm IELTS Speaking 6.5 yêu cầu thí sinh diễn đạt phong phú, mạch lạc trong vòng 15 phút, đồng thời có khả năng kết hợp các câu đơn giản với các câu phức tạp.

Writing 6.5

Điểm IELTS Writing 6.5 yêu cầu bài viết đi thẳng vào vấn đề, có định hướng rõ ràng, giải thích rõ ràng quan điểm của mình và đưa ra những lý lẽ đầy đủ, hợp lý, cách diễn đạt phong phú, mạch lạc, vốn từ vựng phải phong phú, logic chặt chẽ.

Reading 6.5

Điểm Reading 6.5 có nghĩa là thí sinh có thể đọc nhiều loại văn bản trong thực tế, có thể hiểu được các quan điểm và lập luận tương đối phức tạp, hiểu được ý nghĩa ngầm của chúng, từ đó tổng hợp thông tin và đưa ra suy luận nói chung.

Listening 6.5

Điểm Listening 6.5 có nghĩa là thí sinh có thể hiểu các đoạn hội thoại dài; hiểu tổng thể các sự kiện, thái độ hoặc ý kiến được người nói nêu trực tiếp; có thể nghe được nội dung chính của bài diễn thuyết; cũng như xác định được những thông tin không liên quan; và cuối cùng là có khả năng suy ra những ý nghĩa ngầm ẩn trong lời nói.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS