Điểm IELTS được làm tròn như thế nào?

16
Cách làm tròn điểm thi IELTS

Điểm 6.625 trong kỳ thi IELTS tương đương với bao nhiêu điểm? Nếu bạn muốn tìm hiểu về vấn đề này, trước tiên bạn cần hiểu cách tính điểm IELTS. Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết với TutorIn Education.

Cách làm tròn điểm thi IELTS

Sau khi làm tròn, điểm 6.625 trong IELTS tương đương với 6.5 điểm.

IELTS có tổng điểm là 9 và mỗi kỹ năng có thể đạt tối đa 9 điểm. Điểm tổng của thí sinh được tính dựa trên trung bình của bốn phần: nghe, đọc, viết và nói, với độ chính xác 0.25 điểm. Nếu điểm có phần thập phân là 0.25, thì sẽ làm tròn lên thành 0.5 điểm. Phần thập phân là dưới 0.25, thì sẽ bỏ đi phần thập phân và giữ lại phần nguyên. Nếu phần thập phân là từ 0.25 đến dưới 0.75, thì sẽ làm tròn lên 0.5 điểm. Nếu phần thập phân là từ 0.75 trở lên, thì sẽ làm tròn lên điểm nguyên tiếp theo.

Một số ví dụ

Ví dụ, nếu điểm thành phần của một thí sinh là: nghe 8, đọc 8, viết 6, nói 7. Khi đó, điểm trung bình là (8.0 + 8.0 + 6.0 + 7.0) / 4 = 7.25, tổng điểm: 7.5.

Nếu điểm thành phần của thí sinh là: nghe 6, đọc 6, viết 7, nói 7. Khi đó, điểm trung bình là (6.0 + 6.0 + 7.0 + 7.0) / 4 = 6.5, Tổng điểm: 6.5.

Nếu điểm thành phần của thí sinh là: nghe 6, đọc 7, viết 7, nói 7. Khi đó, điểm trung bình là (6.0 + 7.0 + 7.0 + 7.0) / 4 = 6.75, tổng điểm: 7.0.

Nếu điểm thành phần của thí sinh là: nghe 6.5, đọc 6, viết 6, nói 6. Khi đó, điểm trung bình là (6.5 + 6.0 + 6.0 + 6.0) / 4 = 6.125, tổng điểm: 6.0.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS