Điểm thi có bị thấp hơn nếu giám khảo IELTS Speaking không đồng ý với ý kiến của thí sinh không?

38
điểm thi có bị thấp hơn nếu giám khảo IELTS Speaking không đồng ý với ý kiến của thí sinh?

Trong bài thi IELTS Speaking, nếu người chấm thi không đồng ý với quan điểm của bạn, liệu điểm số có bị giảm không? Hãy đọc bài viết này cùng với TutorIn Education để tìm hiểu thông tin chi tiết.

Câu trả lời là: “Không”.

Trên thực tế, trong việc chấm điểm bài thi IELTS Writing Task 2, người chấm thi sẽ đánh giá nhiều luận điểm khác nhau và điểm số của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về quan điểm cá nhân. Điều này cũng áp dụng cho bài thi IELTS Speaking. Miễn là câu trả lời của bạn hoàn chỉnh, sử dụng từ vựng chính xác, quan điểm của người chấm thi sẽ không ảnh hưởng đến điểm số của bạn.

Tuy nhiên, sự liên kết giữa câu trả lời và câu hỏi là rất quan trọng. Nếu câu trả lời của bạn không liên quan đến câu hỏi, lạc đề hoặc không trả lời đúng trọng tâm, điểm số của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Trong quá trình thi, hãy nhớ nghe câu hỏi một cách cẩn thận và cung cấp câu trả lời đầy đủ. Hãy nhớ rằng, mục đích của bài thi IELTS Speaking là đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn, không phải là đánh giá quan điểm cá nhân của bạn. Do đó, bạn không nên lo lắng về việc phải đồng ý với quan điểm của giám khảo.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS