Điểm thi IELTS có bị giảm sau khi phúc khảo không?

28
điểm thi IELTS có bị giảm sau khi phúc khảo không?

Sau khi có kết quả kỳ thi IELTS, những thí sinh có thắc mắc về điểm số của mình có thể yêu cầu phúc khảo điểm IELTS. Vậy sau khi phúc khảo, điểm thi IELTS có thể bị giảm đi không? Hãy đọc bài viết này để biết thêm thông tin. TutorIn Education đã tổng hợp thông tin liên quan về việc phúc khảo điểm thi IELTS như sau.

Điểm IELTS có thể giảm sau khi phúc khảo

Kết quả phúc khảo điểm IELTS có ba khả năng: điểm có thể tăng lên, không thay đổi, hoặc giảm đi.

  • Nếu sau khi phúc khảo mà điểm không thay đổi hoặc giảm đi, Hội đồng thi (IDP, BC) sẽ không cung cấp bảng điểm mới. Bảng điểm gốc mà thí sinh đã sở hữu vẫn còn hiệu lực. Thí sinh có thể đăng nhập vào hồ sơ cá nhân trên trang web đăng ký để xem và tải xuống thông báo kết quả phúc khảo.
  • Nếu sau khi phúc khảo mà điểm tăng lên, Hội đồng thi sẽ cung cấp bảng điểm mới cho thí sinh và gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Thí sinh có thể đăng nhập vào hồ sơ cá nhân trên trang web đăng ký của Hội đồng thi (BC, IDP) để xem điểm sau khi phúc khảo, số hiệu chuyển phát nhanh của bảng điểm mới và tải xuống thông báo kết quả phúc khảo.

Phúc khảo bài thi IELTS có tốn phí hay không?

Có, thí sinh sẽ phải trả phí để yêu cầu phúc khảo bài thi IELTS. Lệ phí phúc khảo hiện nay là 2.268.000 VND.

Nếu điểm thi của thí sinh thay đổi sau khi phúc khảo, thí sinh sẽ được hoàn trả đầy đủ lệ phí phúc khảo đã nộp và sẽ nhận được bảng điểm mới.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS