Điểm TOEFL 70 tương đương với mức điểm IELTS nào?

16
Điểm TOEFL 70 tương đương với mức điểm IELTS nào?

Có một số thí sinh muốn biết điểm 70 trong kỳ thi TOEFL tương đương với bao nhiêu điểm trong kỳ thi IELTS? Cấp độ nào trong IELTS tương đương với điểm 70 trong TOEFL? Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem thông tin chi tiết này với TutorIn Education nhé.

Điểm 70 trong TOEFL tương đương với bao nhiêu điểm trong IELTS?

Dữ liệu chính thức từ ETS cho thấy, điểm 70 trong TOEFL tương đương với điểm 6.0 trong IELTS. Nếu xem xét từng phần thi nghe, nói, đọc và viết, điểm Listening từ 12 đến 19 trong TOEFL tương đương với điểm 6.0 trong IELTS. Reading đạt từ 13 đến 18 điểm trong TOEFL tương đương với điểm 6.0 trong IELTS. Điểm Writing từ 21 đến 23 trong TOEFL tương đương với điểm 6.0 trong IELTS. Điểm Speaking từ 18 đến 19 trong TOEFL tương đương với điểm 6.0 trong IELTS.

Khách quan mà nói, nếu muốn thi vào các trường đại học tốt thì vẫn nên nâng cao điểm số. Chỉ bằng cách này bạn mới có thể vào được một trường đại học tốt và một số chuyên ngành phù hợp.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS