Điểm tối đa của bài thi IELTS là bao nhiêu?

12
diem-toi-da-cua-bai-thi-ielts-la-bao-nhieu

Muốn biết điểm tối đa của bài thi IELTS là bao nhiêu? Hãy đọc bài viết này và khám phá thông tin chi tiết cùng TutorIn Education nhé.

Thang điểm của bài thi IELTS

Band điểm IELTS và điểm của từng kỹ năng trong bốn phần thi IELTS cao nhất đều là 9 điểm. Bài thi này được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí chấm điểm. Mỗi phần thi Nghe (Listening), Nói (Speaking), Đọc (Reading), Viết (Writing) được chấm với số điểm cao nhất là 9. Do đó, tổng điểm bài thi IELTS được tính trung bình cộng dựa trên điểm số của các bài thi thành phần.

Điểm thi IELTS sẽ được hiển thị trên bảng điểm. Đồng thời được hiển thị dưới dạng làm tròn hoặc lẻ đến 0.5. Đồng thời, điểm được tính từ 0 đến 9 ví dụ như 6.0 điểm, 5.5 điểm, v.v., và tổng điểm cũng có thể sẽ lẻ.

Cách tính điểm IELTS

  • Nếu điểm trung bình bài thi có chữ số thập phân là 0,25 điểm tức sẽ được làm tròn đến nửa điểm tiếp theo. Ví dụ 6.25 điểm sẽ làm tròn thành 6.5 điểm. 
  • Nếu chữ số thập phân của điểm trung bình là 0,75 điểm, thì sẽ được làm tròn đến chữ số thập phân tiếp theo. Ví dụ 6.75 điểm sẽ làm tròn thành 7 điểm.

Điểm tối đa của bài thi IELTS

Tổng điểm của 4 phần thi IELTS Listening, Speaking, Reading, Writing là 9 điểm. Khi tổng điểm của 4 kỹ năng đạt từ 35 điểm trở lên thì sẽ có tổng điểm là 9.

Hãy lưu lại thông tin trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:


Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS