Điểm tối thiểu của 4 kỹ năng để đạt IELTS 8.0 là bao nhiêu?

9
điểm tối thiểu của 4 kỹ năng để đạt IELTS 8.0 là bao nhiêu?

Đạt mức 8.0 trong kỳ thi IELTS là một thách thức đối với nhiều người. Vậy để đạt được điểm 8.0, cần cân nhắc cải thiện điểm của kỹ năng nào. Hôm nay, TutorIn Education sẽ giúp các bạn tìm hiểu về điểm tối thiểu của các kỹ năng để đạt 8.0 IELTS.

Điểm tối thiểu cần có ở mỗi kỹ năng để đạt 8.0 IELTS là bao nhiêu?

Đối với hầu hết các bạn thí sinh, đạt tổng điểm 8 trong kỳ thi IELTS là không dễ dàng. Tóm lại, để đạt được điểm này, điểm tối thiểu cần đạt là 8/8.5 cho phần Listening/Reading và 6.5/7 cho Speaking/Writing (tức là phân phối điểm tối thiểu trong bốn kỹ năng là 8, 8.5, 7, 6.5).


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS