CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG IELTS WRITING

31

Hôm nay TutorIn xin giới thiệu đến các bạn một số từ vựng loại động từ rất phổ biến và thường xuyên được sử dụng khi làm bài IELTS Writing. Vì vậy, các bạn hãy chú ý xem hết bài viết này để ghi nhớ những từ vựng vô cùng bổ ích mà TutorIn đã chuẩn bị nhé!

1. Nâng cao, cải thiện, tăng cường:improve=enhance=promote=strengthen=optimize

2. Gây nên, dẫn tới: cause=trigger=endanger

3. Giải quyết, đối phó: solve=resolve=address=tackle=cope with=deal with

4. Phá hủy: destroy=tear down=knock down=eradicate

5. Nuôi dưỡng, phát triển: develop=cultivate=foster=nurture

6. Khuyến khích, truyền cảm hứng: encourage=motivate=stimulate=spur

7. Cho rằng, nghĩ rằng: think=assert=hold=claim=argue

8. Hoàn thành: complete=fulfill=accomplish=achieve

9. Giữ lại, giữ gìn: keep=preserve=retain=hold

10. Hủy hoại, làm suy yếu đi: destroy=impair=undermine=jeopardize

11. Làm giảm bớt, làm dịu đi: ease=alleviate=relieve=lighten

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS