IELTS Listening – Bộ từ vựng theo ngữ cảnh: Các hoạt động học tập

27
IELTS Listening - Bộ từ vựng theo ngữ cảnh: Các hoạt động học tập

Trong bài thi IELTS Listening, một bí quyết giúp các bạn thí sinh có thể nghe hiểu thuần thục nội dung cuộc đối thoại đó chính là trau dồi cho bản thân một vốn từ vựng phong phú. Vì vậy, hãy cùng TutorIn Education lưu ngay bộ từ vựng theo ngữ cảnh Các hoạt động học tập để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới nhé.

Khóa học:

basic course

specialized course

required course

optional/selective course

full-time course

part-time course

a modular course

Môn học:

Literature

philosophy

history

art

sociology

linguistics

psychology

engineering

architecture

business

law

economics

finance

accounting

banking

biochemistry

Social pedagogy

hotel management

mass media

nursing

course arrangement

application form

Thư viện:

catalog/catalogue

title

authors

renew

available

out on loan

inter-library service(loan)

short loan

reception

information desk

enquiry desk

circulation desk

copy machine

photocopy

printer

laser printer

books cassettes

be overdue

pay fines

reserve book

recall book

encyclopedia

touch-screen service

photocopying room

lockers

carrel

Học tập và nghiên cứu:

Experiment

laboratory

analysis

methodology

dissertation

conclusion

references and bibliography

qualitative research method

quantitative research method

case study

interview

questionnaire

hypothesis

pilot study

data collection

research findings

Ngôn ngữ:

French

Cantonese

Mandarin

Russian

Italian

German

Portuguese

Japanese

Arabic

Hãy lưu lại những từ vựng trên từ TutorIn Education để cải thiện điểm IELTS Listening của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS