IELTS Listening và VSTEP bậc 3-5 Listening, bài thi nào khó hơn?

24
IELTS Listening và VSTEP bậc 3-5 Listening, bài thi nào khó hơn?

Bài thi IELTS và VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency – Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) là 2 bài thi phổ biến đối với nhiều bạn học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Cùng TutorIn Education so sánh sự khác nhau giữa bài thi kỹ năng Listening của IELTS và VSTEP bậc 3-5. Cũng như tìm ra bài thi nào sẽ khó hơn nhé!

Bài thi Listening của kỳ thi VSTEP bậc 3-5

Bài thi Listening trong kỳ thi VSTEP bậc 3-5 kéo dài khoảng 40 phút. Thí sinh sẽ nghe các đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại, các bài nói chuyện, bài giảng. Sau đó sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm đã in sẵn trong đề thi. Độ khó của các câu hỏi cũng sẽ tăng dần tương đương từ bậc 3 đến bậc 5.

Bài thi IELTS Listening

Bài thi IELTS Listening kéo dài khoảng 40 phút. Bao gồm 4 phần với 4 đoạn ghi âm khác nhau. Ở Part 1 sẽ là đoạn đối thoại giữa hai người trong bối cảnh giao tiếp hàng ngày. Part 2 là đoạn độc thoại về bối cảnh học tập hoặc du lịch. Còn Part 3 là đoạn đối thoại giữa 3 hoặc 4 người về chủ đề giáo dục hoặc đào tạo. Part 4 là đoạn độc thoại về một chủ đề học thuật.

Kết luận:

Nhìn chung, tốc độ nói của bài thi IELTS Listening sẽ nhanh hơn. Đồng thời sẽ có nhiều giọng điệu (accent) khác nhau. Bài thi IELTS Listening đa phần chứa các câu hỏi điền vào chỗ trống. Điều này, khác hoàn toàn với đề thi trắc nghiệm toàn bộ của VSTEP. Vì vậy, sẽ làm giảm yếu tố may mắn khi làm bài của thí sinh. Đồng thời, khiến IELTS Listening trở nên khó nhằn hơn so với bài thi Listening của kỳ thi VSTEP bậc 3-5.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS