IELTS Reading và VSTEP bậc 3-5 Reading, bài thi nào khó hơn?

30
IELTS Reading và VSTEP bậc 3-5 Reading, bài thi nào khó hơn?

Bài thi IELTS và VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency – Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) là 2 bài thi phổ biến đối với nhiều bạn học sinh sinh viên tại Việt Nam. Hôm nay, hãy cùng TutorIn Education so sánh sự khác nhau giữa bài thi kỹ năng Reading của IELTS và VSTEP bậc 3-5. Cũng như tìm ra bài thi nào sẽ khó hơn nhé!

Bài thi Reading của kỳ thi VSTEP bậc 3-5

Trong phần Reading của VSTEP bậc 3-5, thí sinh cần đọc 4 văn bản về các vấn đề khác nhau. Độ khó của văn bản tương đương bậc 3-5. Thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau mỗi bài đọc. Ở bài thi này, thí sinh được kiểm tra các kỹ năng: đọc hiểu thông tin chi tiết, đọc hiểu ý chính, đọc hiểu ý kiến, thái độ của tác giả, suy ra từ thông tin trong bài và đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.

Nhìn chung, đề thi không quá khó đối với các bạn đã có nền tảng từ vựng ở mức khá.

Bài thi IELTS Reading

Bài thi IELTS Reading sẽ bao gồm 3 bài đọc. Sau mỗi bài, thí sinh phải trả lời các dạng câu hỏi như True/False, Matching Headings, Matching Paragraph Information, Fill in the blanks, v.v.

Mỗi bài đọc của đề thi IELTS Reading thường dài hơn. Cũng như chứa nhiều từ vựng học thuật và chuyên ngành hơn so với VSTEP bậc 3-5 Reading. Bài thi IELTS Reading cũng đòi hỏi thí sinh phải có khả năng phát hiện từ đồng nghĩa hoặc các cụm từ thay thế được sử dụng trong bài. Vì thế, bài thi này có thể chứa nhiều câu hỏi phức tạp khiến nhiều thí sinh bối rối.

Kết luận:

Các dạng câu hỏi của VSTEP bậc 3-5 Reading khá giống với bài thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên có độ khó cao hơn. Bài thi IELTS Reading (đặc biệt là IELTS Academic) sẽ bao gồm nhiều từ vựng học thuật. Cũng như chứa nhiều câu hỏi phức tạp. Vì thế, đối với nhiều thí sinh đã quen với dạng đề thi tiếng Anh thường thấy tại bậc THPT ở Việt Nam, có thể thấy đề thi IELTS Reading có độ khó nhỉnh hơn.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS