IELTS Speaking và VSTEP bậc 3-5 Speaking, bài thi nào khó hơn?

18
IELTS Speaking và VSTEP bậc 3-5 Speaking, bài thi nào khó hơn?

Bài thi IELTS và VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency – Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) là 2 bài thi phổ biến đối với nhiều bạn học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Cùng TutorIn Education so sánh sự khác nhau giữa bài thi kỹ năng Speaking của IELTS và VSTEP bậc 3-5. Cũng như tìm ra bài thi nào sẽ khó hơn nhé!

Bài thi Speaking của kỳ thi VSTEP bậc 3-5

Bài thi Speaking trong kỳ thi VSTEP bao gồm 3 phần. Mục đích để kiểm tra các kỹ năng tương tác, thảo luận và trình bày 1 vấn đề khi nói.

Trong đó, ở phần 1 (Tương tác xã hội), thí sinh cần trả lời 3-6 câu hỏi về 2 chủ đề khác nhau. Ở phần 2 (Thảo luận giải pháp), thí sinh được cung cấp một tình huống và 3 giải pháp đề xuất. Thí sinh phải đưa ra ý kiến về giải pháp tốt nhất trong 3 giải pháp được đưa ra và phản biện các giải pháp còn lại. Còn ở phần 3 (Phát triển chủ đề), thí sinh cần nói về một chủ đề cho sẵn. Ở phần này, thí sinh có thể sử dụng các ý được cung cấp sẵn hoặc tự phát triển ý của riêng mình. Phần 3 kết thúc với một số câu hỏi thảo luận về chủ đề trên.

Bài thi IELTS Speaking

Bài thi IELTS Speaking được chia thành 3 phần, với tổng thời lượng 11-14 phút.

Ở Part 1, thí sinh giới thiệu bản thân và trả lời các câu hỏi về bản thân thuộc các chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Part 2 yêu cầu thí sinh trình bày trong 2 phút về một chủ đề bất kỳ được đưa ra. Tại Part 3, thí sinh sẽ thảo luận sâu và chi tiết về chủ đề ở Part 2. Có thể nói, IELTS Speaking đang là điểm yếu lớn nhất của rất nhiều bạn thí sinh tại Việt Nam.

Kết luận:

Nhìn chung, có thể thấy độ khó của 2 bài thi Speaking là tương đương nhau. Cả hai đều đánh giá các kỹ năng nói, tương tác của thí sinh. Không chỉ ở các tình huống thường ngày mà còn cả kỹ năng thảo luận, trình bày ở những tình huống mang tính học thuật, xã hội. Để có thể đạt điểm IELTS Speaking cao, các thí sinh cần trau dồi thêm nhiều kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, hãy chuẩn bị cho mình một lộ trình luyện thi thật hợp lý.


Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS