IELTS WRITING TASK 1 – CÁC CỤM TỪ HỮU ÍCH KHI GẶP DẠNG CÂU HỎI BIỂU ĐỒ

34

Câu hỏi phân tích biểu đồ là một trong những dạng câu hỏi thường gặp nhất trong IELTS Writing Task 1. Thấy được điều đó, TutorIn đã tổng hợp cho các bạn những cách biểu đạt khác nhau để có thể miêu tả các đặc điểm biểu đồ cũng như các xu hướng thay đổi dữ liệu.

see an upward trend: có xu hướng tăng

The housing market saw an upward trend in 2003. (Thị trường bất động sản có xu hướng tăng trong năm 2003.)

witness a downward trend: có xu hướng giảm

The prices of consumer goods witnessed a downward trend. (Giá hàng tiêu dùng có xu hướng giảm.)

see an opposite trend: có xu hướng ngược lại

ln contrast, the cost of furniture and equipment saw an opposite trend. (Đối lập với đó, giá của nội thất và thiết bị lại đang mang xu hướng ngược lại.)

rocket to…: tăng vọt, tăng lên một cách nhanh chóng

The petrol price rocketed to a record high. (Giá xăng đã tăng cao tới mức kỷ lục.)

soar to: tăng vọt, tăng lên một cách nhanh chóng

The rate of heart disease soared to 79 per 1, 000 people. (Tỷ lệ người mắc bệnh tim đã tăng vọt lên đến 79 người trên 1,000 người.)

peak at…: đạt đến đỉnh điểm tại một vị trí nhất định

The figures show that the unemployment rate peaked at 9.8% in October. (Biểu đồ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã đạt đỉnh 9.8% vào tháng 10.)

reach the highest point: đạt đến đỉnh điểm tại một vị trí nhất định

The crime rate rose throughout the 1990s and reached the highest point in 2001. (Tỷ lệ tội phạm tiếp tục gia tăng trong suốt những năm 90, đạt đỉnh điểm vào năm 2001.)

a slump: sự sụt giảm

There was a slump in the demand for new cars in 2007. (Nhu cầu mua ô tô mới trong năm 2007 đã sụt giảm.)

a decline: sự sụt giảm

There was a substantial decline inthe unemployment rate. (Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm đáng kể.)

fall consistently from… to…: liên tục giảm từ … đến…

After 2007, housing prices in the UK fell consistently through 2009. (Giá nhà ở Anh liên tục giảm từ năm 2007 đến năm 2009.)

fall continuously from… to…: liên tục giảm từ … đến…

The criminal-offence rate fell continuously from 2001 to 2011. (Tỷ lệ tội phạm hình sự giảm liên tục từ năm 2001 đến năm 2011.)

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS