Khi nào cần thêm dấu gạch nối trong câu trả lời IELTS Listening? Khi nào nên viết liền mạch?

27

Nhiều học viên cảm thấy khó phân biệt khi nào cần dùng dấu gạch nối khi viết đáp án phần thi Listening. Vì vậy, ban viên tập sẽ tóm tắt một số điểm cần lưu ý cho các bạn thí sinh nhé.

Trong tiếng Anh, có một số từ vựng bắt buộc phải nối như non-smoker, self-control.
Trong trường hợp, khi nhiều từ được sử dụng cùng nhau làm tính từ, thì nên thêm dấu gạch nối, chẳng hạn như: keep-fit studio, 10-minute walk. Còn đối với từ ghép của các danh từ về cơ bản có thể được viết trực tiếp với nhau và không cần gạch nối.
Ngoài ra, đối với các đề bài yêu cầu chỉ điền 1 từ duy nhất (One word only), nếu bạn nghe được câu trả lời có 2 từ, thì chắc chắn chúng ta nên sử dụng dấu gạch nối.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS