Khi nào câu hỏi IELTS Speaking sẽ được thay đổi vào tháng 1?

22
khi nào câu hỏi IELTS Speaking sẽ được thay đổi vào tháng 1?

Mùa thay đổi câu hỏi IELTS Speaking tháng 1 sắp đến. Khi nào việc thay đổi câu hỏi IELTS Speaking sẽ bắt đầu vào tháng 1? Hãy cùng tham khảo bài viết này để xem TutorIn Education đã tổng hợp những thông tin liên quan đến mùa thi IELTS Speaking như thế nào, hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người trong kỳ thi IELTS của mình.

Khi nào câu hỏi IELTS Speaking sẽ được thay đổi vào tháng 1?

Sắp tới thời gian thay đổi câu hỏi IELTS Speaking vào tháng 1 năm 2024. Ngân hàng câu hỏi IELTS Speaking sẽ bắt đầu thay đổi câu hỏi vào đầu tháng 1. Các câu hỏi mới cũng có thể xuất hiện trong các kỳ thi vào cuối tháng 12. Ngân hàng câu hỏi IELTS Speaking sẽ ổn định trong giữa đến cuối tháng 1.

Cách chuẩn bị cho mùa thay đổi câu hỏi IELTS Speaking

  • Soạn câu hỏi cũ và các chủ đề bắt buộc như thông thường. Ngân hàng câu hỏi phần thi IELTS Speaking chưa được cập nhật đầy đủ, một số câu hỏi cũ vẫn được giữ lại hoặc đã được sửa đổi cơ bản và cách trả lời không thay đổi.
  • Hãy chú ý đến các dạng bài phân loại Speaking trong quá trình luyện tập hàng ngày. Bạn có thể phân loại các chủ đề Speaking và tích lũy các tài liệu từ vựng khác nhau theo danh mục. Bằng cách này, ngay cả khi gặp câu hỏi mới trong phòng thi, bạn vẫn có thể áp dụng cùng loại từ vựng đó một cách thích hợp tài liệu cho chủ đề mới.
  • Cố gắng tìm bạn cùng luyện tập và mô phỏng môi trường thi thật, như vậy bạn có thể thích nghi trước, giảm áp lực trong phòng thi và tránh phải ghi nhớ đáp án.
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS