Khi nào ngân hàng đề IELTS Speaking 2024 sẽ được cập nhật?

39
khi nào ngân hàng câu hỏi IELTS Speaking 2024 sẽ được cập nhật?

Khi nào ngân hàng câu hỏi IELTS Speaking sẽ được cập nhật? Đây là câu hỏi mà hầu hết các bạn dự định thi IELTS vào năm 2024 đều quan tâm hơn cả. Hãy cùng xem qua những thông tin cụ thể với TutorIn Education, TutorIn hy vọng nó sẽ hữu ích cho phần thi nói của mọi người.

Khi nào ngân hàng câu hỏi IELTS 2024 sẽ được cập nhật?

Ngân hàng câu hỏi IELTS Speaking 2024 sẽ được cập nhật vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9.

Thời gian thi IELTS Speaking

Thời gian thi IELTS Speaking: 11-14 phút

Bài thi IELTS Speaking diễn ra trước hay sau bài thi viết?

Thường thì phần thi Speaking trong kỳ thi IELTS được tổ chức trước ngày thi trên giấy. Thời gian được sắp xếp chính thức như sau: Phần thi của kỳ thi IELTS Speaking thường được sắp xếp vào bất kỳ ngày nào từ một tuần trước đến một tuần sau ngày thi trên giấy. Phần thi của kỳ thi IELTS Speaking trực tuyến thông qua máy tính thường được sắp xếp vào ngày thi trên giấy hoặc ngày gần nhất có thể so với ngày thi trên giấy.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS