Khoảng cách giữa kỳ thi IELTS Speaking và kỳ thi IELTS Written

9
khoảng cách giữa kỳ thi IELTS Speaking và kỳ thi IELTS Written

Các bạn thí sinh thường muốn biết Bài thi IELTS Speaking và kỳ thi IELTS Written (Paper-based) cách nhau bao nhiêu ngày? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin liên quan với TutorIn Education. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho mọi người trong kỳ thi IELTS của mình.

Có bao nhiêu ngày giữa bài thi IELTS Speaking và bài thi viết?

IELTS – bài thi trên giấy: Bài thi nói thường được lên lịch vào bất kỳ ngày nào từ một tuần trước đến một tuần sau bài thi viết.

Bài kiểm tra IELTS trên máy tính: Bài kiểm tra nói thường được lên lịch vào ngày thi viết hoặc càng gần ngày thi viết càng tốt.

Nội dung thi Speaking

Bài thi IELTS Speaking bao gồm ba phần và tổng thời gian là 11 đến 14 phút. Các loại câu hỏi bao gồm trả lời câu hỏi về các chủ đề hàng ngày, trình bày cá nhân và thảo luận hai chiều. Giám khảo đánh giá thí sinh trong suốt quá trình thi Speaking.

Phần 1 bao gồm giới thiệu cá nhân và câu hỏi hàng ngày, giám khảo sẽ yêu cầu thí sinh tự giới thiệu và xác minh danh tính của thí sinh. Sau đó, giám khảo sẽ hỏi về các chủ đề hàng ngày như bạn bè, sở thích hoặc món ăn. Phần 1 kéo dài từ 4 đến 5 phút.

Phần 2 gọi là bài trình bày cá nhân, giám khảo sẽ giao cho thí sinh một phiếu đề bài, bút chì và giấy ghi chú. Phiếu đề bài sẽ cung cấp một chủ đề; thí sinh có một phút để chuẩn bị ghi chú, sau đó phải trình bày trong khoảng 1 đến 2 phút về chủ đề đó. Giám khảo sẽ ngắt sau 2 phút và cuối cùng đặt một hoặc hai câu hỏi để kết thúc phần này. Phần 2 kéo dài từ 3 đến 4 phút.

Phần 3 gọi là thảo luận hai chiều, giám khảo sẽ thảo luận với thí sinh về các phần trừu tượng hơn của chủ đề xuất hiện trong phần 2. Phần 3 kéo dài từ 4 đến 5 phút.