Kỹ năng giải đề dạng bài Notes, Table, Flow Chart, Summary Completion cho phần thi IELTS Listening

23
TutorIn và kỹ năng giải đề dạng bài Notes, Table, Flow Chart, Summary Completion trong IELTS Listening

Bài viết này TutorIn sẽ giới thiệu các dạng câu hỏi khác nhau trong phần thi IELTS Listening. Đồng thời, TutorIn cũng mang đến cho các bạn kỹ năng giải đề IELTS Listening các dạng bài như Notes, Table, Flow Chart, Summary Completion. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Kỹ năng giải đề dạng bài Notes, Table, Flow Chart, Summary Completion cho phần thi IELTS Listening

Thí sinh cần dựa vào các điểm chính trong bài nghe để tìm ra phần Notes, Table, Flow Chart tương ứng và điền từ còn thiếu trong câu hỏi Summary Completion. Khi hoàn thành Notes, Table, Flow Chart, trong trường hợp không ảnh hưởng đến ngữ nghĩa, thí sinh có thể bỏ qua các từ không thật sự cần thiết như các mạo từ, động từ phụ, v.v. Tuy nhiên, khi hoàn thành câu hỏi Summary Completion, các câu trong đoạn văn thường có liên kết với nhau, do đó phải tuân thủ các quy định về ngữ pháp. Trong trường hợp này, thí sinh không được thay đổi bất kỳ từ nào đã xuất hiện trong bài nghe và cần tuân thủ số từ được điền theo quy định trong hướng dẫn ở đề bài.

Kỹ năng khi điền vào chỗ trống bằng Notes

 • Làm quen với các “ngôn ngữ chỉ dẫn” trong bài nghe sẽ giúp thí sinh hiểu được các bài nghe dài hơn và hướng dẫn thí sinh xác định cấu trúc đoạn hội thoại. Chẳng hạn như ” introdu-cing””giving an example”“stating cause”“referring back” v.v.

Kỹ năng khi điền thông tin vào chỗ trống trong bảng (Table)

 • Đầu tiên, xác định rõ giới hạn số từ cho mỗi câu hỏi.
 • Đọc tiêu đề chính và tiêu đề cột của bảng, các tiêu đề sẽ bộc lộ chủ đề hoặc chủ đề chung.
 • Sử dụng thông tin được cung cấp trong bảng để đoán loại từ được yêu cầu
 • Kiểm tra số câu hỏi để tránh bỏ sót câu trả lời

Kỹ năng điền vào chỗ trống trên Flow Chart

 • Đầu tiên xác định liệu câu trả lời được chọn từ các phương án hay từ bài nghe, nếu là từ các phương án thì cần điền A/B/C, còn nếu là bài nghe thì cần chú ý giới hạn số từ.
 • Đọc tiêu đề để hiểu chủ đề chung của bài nghe
 • Sử dụng thông tin khác trong Flow Chart để dự đoán hướng trả lời có thể theo
 • Đọc trước câu hỏi và sử dụng các mũi tên hướng dẫn để theo tiến trình của bài nghe.

Kỹ năng trả lời hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)

 • Trong quá trình điền câu trả lời, hãy kiểm tra xem các câu đã hoàn thành có tuân thủ ngữ pháp không.
 • Nếu trước chỗ trống là “a”, điều đó cho biết câu trả lời là danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm. Nếu trước chỗ trống là “an”, điều đó cho biết câu trả lời là danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm.
 • Nếu sau chỗ trống có danh từ số nhiều thì phải dùng chủ ngữ ở dạng số nhiều.

Lưu ý: Câu hỏi bỏ qua nhiều chi tiết trong bài nghe nên các bạn cần quan sát trước ngữ cảnh, nắm bắt nhịp điệu, theo kịp diễn biến bài nghe.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS