Kỹ năng trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm (Multiple choice) trong IELTS Reading

30
TutorIn kỹ năng trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm (Multiple choice) trong IELTS Reading

Trong bài viết này, TutorIn sẽ giới thiệu các câu hỏi dạng trắc nghiệm (Multiple choice) trong bài thi IELTS Reading, đồng thời mang đến cho các bạn một số kỹ năng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm này. Các bạn hãy cùng xem nhé.

Kỹ năng trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong IELTS Reading

Câu hỏi lựa chọn một hoặc nhiều đáp án (Multiple Choice)

Câu hỏi trắc nghiệm trong phần Reading có thể đã cung cấp nửa câu hoặc toàn bộ câu, thí sinh cần chọn đáp án đúng nhất trong các phương án để hoàn thành câu, cũng có thể là câu hỏi hoàn chỉnh, thí sinh phải chọn đáp án đúng nhất trong số các lựa chọn. Thí sinh cần chọn một câu trả lời đúng nhất từ bốn lựa chọn A, B, C hoặc D. Ngoài hình thức bốn lựa chọn, thí sinh cũng có thể gặp dạng bài phải chọn từ nhiều hơn bốn lựa chọn và có khả năng phải chọn nhiều hơn một câu trả lời đúng. Ngoài ra, các câu hỏi trắc nghiệm cũng có thể xuất hiện ở cuối bộ câu hỏi để đặt ra một câu hỏi tổng quan, chẳng hạn như chọn một tiêu đề phù hợp nhất cho bài viết.

Một số lưu ý khi trả lời

  • Các câu hỏi trắc nghiệm tổng quát kiểm tra sự hiểu biết của bạn về các chi tiết của bài viết, trong khi câu hỏi tổng quan yêu cầu chọn tiêu đề hoặc chủ đề toàn bộ văn bản.
  • Thứ tự câu hỏi giống với thứ tự xuất hiện thông tin trong đoạn văn.
  • Các đáp án trong câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 đáp án đúng) và hầu hết các đáp án trong câu hỏi trắc nghiệm (chọn nhiều đáp án đúng) đều xuất hiện ở một phần trong văn bản gốc
  • Chú ý cách sử dụng từ đồng nghĩa trong dạng câu hỏi này
  • Chủ yếu kiểm tra khả năng đọc hiểu chi tiết nội dung của văn bản. Mỗi đáp án đều là viết lại câu hỏi ban đầu với một số lượng lớn các từ thay thế đồng nghĩa.
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS