Kỹ năng trả lời câu hỏi ngắn (Short Answer questions) trong IELTS Reading

18
TutorIn kỹ năng trả lời câu hỏi ngắn (Short Answer questions) trong IELTS Reading

Bài viết này giới thiệu các câu hỏi ngắn (Short Answer questions) trong bài thi IELTS Reading. Qua đó, TutorIn sẽ mang đến cho các bạn một số kỹ năng trả lời các câu hỏi ngắn này. Các bạn hãy cùng xem nhé.

Câu hỏi ngắn (Short Answer questions)

Đề bài thi IELTS Reading sẽ bao gồm các câu hỏi ngắn (Short Answer questions) yêu cầu thí sinh đưa ra thông tin cụ thể và có tính xác thực về đoạn văn, thí sinh cần điền vào bài thi một hoặc nhiều từ hoặc số. Thông thường, câu hỏi yêu cầu “NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER”, nhưng đôi khi chỉ yêu cầu “NO MORE THAN ONE WORD” hoặc “NO MORE THAN TWO WORDS” và tương tự.

Cần lưu ý: Số có thể được viết dưới dạng chữ hoặc chữ số; nếu câu trả lời vượt quá giới hạn từ, ngay cả khi nội dung điền vào chứa câu trả lời đúng, cũng sẽ bị trừ điểm; những từ có dấu gạch nối được tính là một từ.

Kỹ năng trả lời

  • Loại câu hỏi này liên quan đến thông tin thực tế và chi tiết.
  • Điền từ hoặc số vào tờ giấy trả lời.
  • Chỉ được sử dụng các từ xuất hiện trong đoạn văn.
  • Đọc kỹ hướng dẫn, xác định số từ hoặc lượng chữ số được sử dụng.
  • Nếu từ hoặc số điền vào vượt quá giới hạn yêu cầu, sẽ không được tính điểm.
  • Số có thể được viết dưới dạng chữ hoặc số (phải đáp ứng yêu cầu về số từ của câu hỏi).
  • Từ có dấu gạch nối được tính là một từ (ví dụ: mother-in-law được tính là một từ).
  • Thứ tự câu hỏi giống với thứ tự xuất hiện thông tin trong đoạn văn.
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS