Kỹ năng trả lời câu hỏi True/False/Not Given trong IELTS Reading

42
TutorIn Kỹ năng trả lời câu hỏi True/False/Not Given trong IELTS Reading

Bài viết này giới thiệu các câu hỏi True/False/Not Given thường gặp trong các bài thi IELTS Reading, đồng thời TutorIn mang đến cho các bạn một số kỹ năng trả lời dạng câu hỏi này. Các bạn hãy cùng xem nhé.

1. Dạng bài “Xác định thông tin cụ thể” (Identifying Information)

Các câu hỏi xác định thông tin yêu cầu thí sinh đưa ra nhận định về thông tin có tính xác thực, thí sinh cần so sánh xem những nhận định này có phù hợp với thông tin trong đoạn văn hay không. Các câu trả lời có dạng TRUE, FALSE hoặc NOT GIVEN.

Kỹ năng trả lời:

 • TRUE nghĩa là khớp với thông tin trong đoạn văn, FALSE nghĩa là trái ngược trực tiếp với nội dung trong đoạn văn, NOT GIVEN nghĩa là đoạn văn không cung cấp thông tin tương ứng – các câu hỏi có dạng nhận định ngắn gọn, độ khó đọc thấp nhất.
 • Question-to-sentence (mỗi câu hỏi tương ứng với một câu trong đoạn văn), ngay cả những câu có đáp án là Not Given cũng có thể tìm thấy trong đoạn văn.
 • Không khó để tìm từ khóa, chúng thường xuất hiện ở đầu hoặc cuối câu.
 • Để tránh bị mất điểm hoặc lãng phí thời gian do xác định sai, nên tìm kiếm tất cả các từ khóa trước khi trả lời câu hỏi.
 • Đầu tiên hãy xác định xem bài viết có đưa ra thông tin hay không (GIVEN/NOT GIVEN), nếu có thì kiểm tra xem thông tin đúng hay sai.

2. Dạng bài “Xác định quan điểm hoặc nhận định của tác giả” (Identifying Writer’s Views/Claims)

Câu hỏi xác định quan điểm/nhận định của người viết cũng tương tự như câu hỏi xác định thông tin cụ thể, sẽ đưa ra một loạt các câu nhận định thể hiện quan điểm. Thí sinh cần xác định xem các nhận định đó có nhất quán hay phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của tác giả hay không. Câu trả lời có thể ở dạng “YES”, “NO” hoặc “NOT GIVEN”.

Kỹ năng trả lời:

 • Gạch dưới các từ khóa trong câu hỏi.
 • Đọc lướt để tìm các phần liên quan trong đoạn văn (tìm các biểu hiện đồng nghĩa của từ khóa).
 • Nếu những nhận định trong câu hỏi trùng khớp với nội dung mà tác giả thể hiện, câu trả lời là “YES”.
 • Nếu quan điểm hoặc nội dung mà tác giả trình bày trái ngược hoặc không phù hợp với nhận định trong câu hỏi, câu trả lời là “NO”.
 • Nếu quan điểm hoặc nội dung trong câu hỏi không được khẳng định “YES” cũng không bị bác bỏ “NO” trong đoạn văn, câu trả lời là “NOT GIVEN”.
 • Đoán nghĩa của từ mới dựa trên các gợi ý trong ngữ cảnh.
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS