Kỹ năng trả lời dạng câu hỏi hoàn thành câu trong IELTS Listening

24
TutorIn kỹ năng trả lời dạng câu hỏi hoàn thành câu (Sentence Completion) trong IELTS Listening

Dưới đây là phần giới thiệu về dạng các câu hỏi hoàn thành câu (Sentence Completion) trong bài thi IELTS Listening, đồng thời TutorIn còn mang đến cho các bạn mẹo trả lời các câu hỏi này. Các bạn hãy cùng xem nhé.

Kỹ năng làm bài hoàn thành câu (Sentence Completion) trong IELTS Listening

Dạng bài hoàn thành câu (Sentence Completion)

Đầu tiên thí sinh đọc một loạt câu tóm tắt một phần hoặc toàn bộ tài liệu nghe. Thí sinh cần sử dụng thông tin trong tài liệu nghe để điền vào chỗ trống trong mỗi câu. Cũng sẽ có giới hạn về số từ được điền trong phần yêu cầu.

Kỹ năng trả lời

  • Xác định rõ giới hạn số từ và kiểm tra ngữ pháp chính xác.
  • Xác định thông tin chính và hiểu mối quan hệ cũng như chức năng giữa các thông tin
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS