Kỹ thuật trả lời câu hỏi điền vào chỗ trống trong IELTS Reading

46
ky-thuat-dien-tu-ielts-reading

Câu hỏi điền vào chỗ trống là một trong những dạng câu hỏi phổ biến trong bài thi IELTS Reading. Để trả lời câu hỏi này một cách chính xác, thí sinh cần nắm vững một số kỹ thuật quan trọng. Trong bài viết ngày hôm nay, TutorIn sẽ giới thiệu đến các bạn tất cả những kỹ thuật hay nhất khi làm bài dạng điền chỗ trống trong IELTS Reading.

01. Câu hỏi Sentence Completion

Câu hỏi này yêu cầu thí sinh điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống của một câu được trích nội dung từ bài đọc. Số từ tối đa mà thí sinh có thể sử dụng được nêu rõ trong câu hỏi, ví dụ như: “(NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER)”, “(NO MORE THAN ONE WORD”) và “(NO MORE THAN TWO WORDS)”. Các số có thể được điền bằng số hoặc bằng chữ. Ngoài ra, ở dạng câu hỏi Sentence Completion trong bài thi IELTS Reading, ta còn cần lưu ý rằng nếu câu trả lời vượt quá giới hạn từ, thí sinh sẽ bị trừ điểm ngay cả khi nội dung điền có chứa câu trả lời đúng. Ngoài ra, các từ có gạch nối sẽ được tính là một từ.

Kỹ năng trả lời:

 • Scanning toàn bài để tìm chi tiết hoặc thông tin cụ thể.
 • Sử dụng các từ gốc trong văn bản để điền vào chỗ trống.
 • Các câu hoàn thành phải đúng ngữ pháp.
 • Gạch dưới các từ khóa trong câu và nhớ tìm từ đồng nghĩa trong văn bản.
 • Xác định loại từ cần điền vào chỗ trống (ví dụ: danh từ, động từ, tính từ).
 • Tìm các từ được yêu cầu trong đoạn văn và điền trực tiếp vào phiếu trả lời.

02. Các câu hỏi Note completion, Table completion, Flow Chart Completion, Diagram Label Completion

Ở dạng câu hỏi Note completion, Table completion và Flow Chart Completion trong bài thi IELTS Reading, thí sinh được yêu cầu sử dụng một hoặc nhiều từ để điền vào chỗ trống trong ghi chú, bảng hoặc sơ đồ. Câu hỏi sẽ nêu rõ số lượng từ hoặc số cần điền (một từ, không quá hai từ, hoặc không quá ba từ, v.v.)

Đối với dạng câu hỏi này, đáp án thường xuất hiện tập trung ở một phần nhất định của bài viết, nhưng thứ tự xuất hiện các đáp án không nhất thiết giống như thứ tự trong bài viết gốc.

Nhìn chung, có hai tình huống khi hoàn thành các câu hỏi về ghi chú, bảng biểu và sơ đồ:

 • Tình huống 1: Thí sinh cần chọn một hoặc nhiều từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong tập hợp từ, cụm từ có trong câu hỏi. Số từ hoặc cụm từ tùy chọn sẽ nhiều hơn số từ cần điền.
 • Tình huống 2: Không có từ nào để lựa chọn, thí sinh cần chọn một từ hoặc cụm từ trong bài để điền vào chỗ trống.

Kỹ năng trả lời:

 • Loại câu hỏi này yêu cầu thí sinh phải hiểu chi tiết và/hoặc ý tưởng chung của bài viết.
 • Hoàn thành các ghi chú, bảng hoặc sơ đồ bằng cách sử dụng thông tin từ bài viết.
 • Chọn một câu trả lời từ danh sách các phương án trả lời (số phương án luôn nhiều hơn số khoảng trắng).
 • Thứ tự xuất hiện của các câu trả lời không nhất thiết giống với thứ tự xuất hiện trong văn bản.

Các câu hỏi Diagram Label Completion trong bài thì IELTS Reading yêu cầu thí sinh hoàn thành công việc đánh dấu trên hình minh họa, biểu đồ. Khi các câu hỏi dạng này, cần lưu ý giới hạn số từ trong yêu cầu câu hỏi, đồng thời cũng lưu ý những từ mà thí sinh đánh dấu phải được chọn lọc trực tiếp từ bài viết.

03. Summary Completion

Câu hỏi Summary Completion và câu hỏi Note Completion trong phần thi IELTS Reading là hai dạng câu hỏi tương tự nhau, đều yêu cầu thí sinh đọc hiểu một đoạn văn và tóm tắt nội dung của đoạn văn đó. Điểm khác biệt giữa hai dạng câu hỏi này là:

 • Câu hỏi Summary Completion yêu cầu thí sinh tóm tắt toàn bộ nội dung của đoạn văn.
 • Câu hỏi Note Completion chỉ yêu cầu thí sinh tóm tắt một ý chính hoặc một phần nội dung cụ thể của đoạn văn.
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS