Làm thế nào để nhấn nhá ngữ điệu trong bài thi IELTS Speaking?

17
nhấn nhá ngữ điệu trong bài thi IELTS Speaking

Làm thế nào để nhấn nhá ngữ điệu chuẩn xác trong bài thi IELTS Speaking, hãy đến với bài viết này do TutorIn Education tổng hợp để xem chi tiết thông tin.

Tìm hiểu các nguyên tắc phát âm

Ngữ điệu

Đầu tiên có thể tìm hiểu nguyên tắc của các cách phát âm phổ biến như thay đổi ngữ điệu, chẳng hạn lên giọng ở giữa câu, hạ giọng ở cuối câu, v.v. Đồng thời, cũng có thể kết hợp các tài liệu nghe IELTS để theo dõi hoặc bắt chước một cách có ý thức phong cách nói của người bản ngữ. Việc luyện tập lâu dài và liên tục là cần thiết để hình thành phản xạ tự nhiên khi nói.

Nhịp điệu

Không chỉ yếu tố ngữ điệu mà yếu tố nhịp điệu như nhấn giọng trong câu, ngắt đoạn trong câu cũng rất quan trọng.

  • Ví dụ, khi nói về một thông tin cần nhấn mạnh, bạn có thể lên giọng và nhấn mạnh nó một cách thích hợp, đồng thời kết hợp với những khoảng dừng hợp lý để phản ánh tầm quan trọng của thông tin đó.
  • Ví dụ như câu này: First of all, I think they can experience things more directly…

Ở đây chúng ta có thể lên giọng và nhấn mạnh “more directly”, sau đó tạm ngừng một cách thích hợp trước khi tiếp tục với những từ còn lại.

Có thể lên giọng giữa câu để biểu thị rằng nội dung vẫn chưa kết thúc hoặc thông tin được đề cập là rất quan trọng. Đồng thời, có thể nhấn mạnh thêm bằng cách ghép các tính từ, trạng từ, danh từ hoặc động từ quan trọng.

  • Ví dụ: All in all, I like the market because it’s a great place to go.

Tại đây bạn có thể kết hợp phân chia câu hợp lý để nâng cao hoặc hạ thấp ngữ điệu, đồng thời nhấn mạnh nội dung hoặc từ vựng muốn diễn đạt.

Linh hoạt trong việc nhấn nhá ngữ điệu, giọng điệu

Khi luyện tập phát âm tiếng Anh, không cần phải tuân theo một khuôn mẫu cố định cho việc nhấn nhá ngữ điệu và ngắt nghỉ trong câu. Điều quan trọng là thí sinh cần sử dụng chúng một cách hợp lý để thể hiện được cảm xúc và ý nghĩa muốn truyền tải.

Luyện tập theo tài liệu luyện nghe IELTS và bắt chước phong cách nói của người bản ngữ cũng là một phương pháp hiệu quả giúp cải thiện cách phát âm. Chẳng hạn như:

  • Khi luyện IELTS Listening, thí sinh có thể tóm tắt những câu trả lời sai và đọc lại nội dung văn bản theo file âm thanh. Khi đọc, hãy chú ý bắt chước ngữ điệu, trọng âm và nhịp điệu của người bản ngữ.
  • Cũng có thể xem phim và chương trình truyền hình tiếng Anh và bắt chước phong cách nói chuyện tự nhiên của các nhân vật.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, thí sinh cần luyện tập phát âm tiếng Anh thường xuyên và liên tục. Luyện tập mỗi ngày, dù chỉ trong một thời gian ngắn, cũng sẽ giúp bạn tiến bộ hơn.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS