Mất bao lâu để hoàn thành bài thi IELTS Writing?

28
mat-bao-lau-de-hoan-thanh-bai-thi-ielts-writing

Mất bao lâu để hoàn thành bài thi IELTS Writing? Hãy đến với bài viết này và cùng TutorIn Education tìm hiểu chi tiết nhé.

Thời gian hoàn thành bài thi IELTS Writing

Tổng thời gian cho 2 task của bài thi IELTS Writing là 60 phút. Thí sinh nên dành khoảng 20 phút cho bài luận đầu tiên và khoảng 40 phút cho bài luận thứ hai. Tuy nhiên, có thể linh hoạt phân bổ thời gian cụ thể tùy theo tình hình thực tế. Thí sinh nên dành nhiều thời gian hơn cho Task 2.

Phần Writing của bài thi IELTS yêu cầu hoàn thành hai bài luận. Bài luận đầu tiên là một bài luận giải thích về biểu đồ và đồ thị không dưới 150 từ. Bài luận thứ hai là một bài luận không dưới 250 từ. Tổng thời gian cho 2 bài là 60 phút.

Giám khảo khuyến nghị rằng, bài luận đầu tiên vì có ít từ và ít khó hơn, nên có thể được phân bổ trong khoảng 20 phút. Còn bài luận thứ hai, vì có nhiều từ hơn và khó hơn nên có thể được phân bổ trong khoảng 40 phút. Nhưng trên thực tế, thí sinh chỉ cần đảm bảo viết hai bài luận trong vòng 60 phút. Thời gian phân bổ cụ thể có thể do chính thí sinh quyết định.

Ví dụ, nếu thí sinh mất 15 phút để hoàn thành bài luận đầu tiên. Thí sinh có thể dùng 45 phút còn lại để hoàn thành bài luận thứ hai. Tuy nhiên, bất kể thế nào, thí sinh nên phân bổ nhiều thời gian hơn cho bài luận thứ 2. Vì điểm bài thứ 2 gấp đôi bài thứ 1 và ảnh hưởng lớn hơn đến tổng điểm bài viết.

Tổng kết

Tổng thời gian cho bài thi IELTS Writing là 60 phút. Trong đó bài luận đầu tiên mất khoảng 20 phút và bài luận thứ hai mất khoảng 40 phút.

Hãy lưu lại kinh nghiệm trên từ TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS