Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Advantages and disadvantages of personal information stored on the Internet

23
mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Advantages and disadvantages of personal information stored on the Internet

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Advantages and disadvantages of personal information stored on the Internet”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

Many people today put personal and private information online (address, phone number, and credit card number) to facilitate everyday activities, such as banking, shopping, and socialising. Is it a positive or negative development?

Bài tiểu luận mẫu và phân tích mẫu đạt điểm cao

Perhaps one of the most conspicuous impacts that the Internet has had on people’s daily life is the shift from tackling everyday trivialities at specialised brick-and-mortar places to online services, with their personal information put online. While some may view this as a detrimental and risky development, I tend to think otherwise.

Phân tích đề tài

Các câu hỏi IELTS gần đây đều liên quan đến công nghệ, logic của các quan điểm là sự xoay chuyển của xu hướng chủ đạo, và câu hỏi này là sự lặp lại của một câu hỏi cũ tương tự như 2021.07.01(Maintaining public libraries is a waste of money because computer technologies can replace their function. To what extent do you agree or disagree?)

Phân tích ngữ pháp:

Khi đề cập đến các chủ đề liên quan đến công nghệ và gắn kết mật thiết với cuộc sống, chúng ta có thể tiếp cận vấn đề từ một góc độ tích cực, dựa trên các vấn đề thực tế để thảo luận. Công nghệ đã có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

conspicuous (adj) = rõ ràng, đáng chú ý

triviality (n) = sự tầm thường, không đáng kể

specialised (adj) = chuyên môn, chuyên biệt

brick-and-mortar (adj) = vật chất, cố định

detrimental (adj) = có hại

Admittedly, it is justifiable for some to be concerned about the safety of such a trend. This is mainly because the Internet, which functions as an efficient medium for information spreading, offers anyone who can manipulate such technology access to hacking into others’ database where their personal and private information, such as addresses, phone numbers, and credit card numbers, is stored. The leakages of personal information thus may incur financial losses of people who lack the vigilance and are trapped in elaboratefraud. However, the above-mentioned issues will be properly addressed, since online platforms are already working on better systems to track and punish illegitimate hackers.

Phân tích ngữ pháp:

Đồng tình và bác bỏ: Thực tế là có khả năng xảy ra rò rỉ thông tin và gây ra tổn thất lớn hơn, nhưng vấn đề này có thể được tránh bằng các phương pháp khác, ví dụ như tiến bộ trong công nghệ ngăn chặn rò rỉ thông tin.

function as (v) = có vai trò làm việc gì

manipulate (v) = thao tác, điều khiển một cách thành thạo

hack into (v) = xâm nhập vào (hệ thống máy tính của người khác)

leakage (n) = sự rò rỉ

vigilance (n) = sự cảnh giác

elaborate (adj) = cầu kỳ, tỉ mỉ

fraud (n) = gian lận, lừa đảo

track (v) = theo dõi, tìm kiếm

illegitimate (adj) = bất hợp pháp

hacker (n) = người sử dụng (sửa đổi) trái phép dữ liệu máy tính của người khác

As a matter of fact, storing personal information online is an inevitable trend, which indicates that behind such practice are more gains. The most evident one is that this development brings much convenience and improves working efficiency. In the past, there were either cases where consumers walked around in shopping malls the whole day to look for something eye-catching and compare prices or cases where clients spent a half of a day queuing in a bank to handle business activities. However, with the increasing busy lifestyle that the majority of people are forced to live nowadays, they do not have much time, and those everyday activities can actually be done by a single click on certain websites once netizens have put their information online. In this case, such a tendency suits today’s fast-paced life.

Phân tích ngữ pháp:

Nhấn mạnh lợi ích của thư viện: 1. Cung cấp thông tin uy tín; 2. Tạo ra môi trường thoải mái.

fabricate (v) – biên tập, bịa đặt

authentic (adj) – uy tín

censorship (n) – kiểm duyệt

minute (adj) – nhỏ nhặt

idle gossip – lời đồn vô căn cứ

repository (n) – kho chứa

Đề cập đến lập luận tích cực: Tiện lợi và hiệu quả cao.

In a nutshell, the cons of putting private information online pale into insignificance when set against the pros.

Phân tích ngữ pháp:

Nhấn mạnh lại quan điểm

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS