Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Can going abroad improve work and living opportunities?

32
IELTS Writing Task 2: Can going abroad improve work and living opportunities?

TutorIn đã tổng hợp một bài luận IELTS Writing mẫu dành cho học viên: “Can going abroad improve work and living opportunities?” để thí sinh tham khảo và học tập.

Chủ đề bài luận IELTS Writing

WRITING TASK 2

Some people believe going abroad improves work and living opportunities, while others think it is better to stay in their own country.

Discuss both these views and give your own opinion.

Phân loại chủ đề

Xã hội

Phân tích đề bài

Ý chính của đề bài: Some people believe going abroad improves work and living opportunities, while others think it is better to stay in their own country.

(Một số người tin rằng việc ra nước ngoài có thể cải thiện cơ hội làm việc và cuộc sống của họ, trong khi người khác lại cho rằng ở lại quê hương có lợi hơn.)

Đặc điểm của dạng đề bài: Đề bài này thuộc loại thảo luận nhiều quan điểm, thí sinh cần phải đánh giá các quan điểm của cả hai bên và nêu rõ quan điểm cá nhân của mình.

Khó khăn

Chủ đề của câu hỏi này không khó hiểu nhưng trong quá trình xem xét câu hỏi cần chú ý làm rõ khái niệm của những nhóm người liên quan đến chủ đề, tránh việc phân tích quá mức cần thiết. Việc ra nước ngoài có thể có những tác động tích cực và tiêu cực khác nhau đến công việc và cuộc sống của các nhóm xã hội khác nhau, dẫn đến ảnh hưởng đến quan điểm ủng hộ hoặc phản đối.

Dàn ý bài viết

Đoạn mở bài: Giới thiệu đề bài và nêu rõ quan điểm cá nhân.

Ba đoạn văn chính (Thân bài): lần lượt thảo luận quan điểm của hai nhóm đối tượng trong đề bài (so sánh ưu nhược điểm của việc đi nước ngoài và ở nhà) và thái độ của bản thân người viết (phân tích tùy theo tình huống);

Đoạn kết luận: Nhấn mạnh lại quan điểm của bạn.

Bài mẫu tham khảo

Once prohibitive for most people, studying, working and living abroad has become more accessible in recent years. Critics, however, argue that given the associated challenges and risks, most people would be better off remaining in their homeland. Is this opinion justifiable?

People in favour of the cross-border approach have two main reasons for this view. For students, the main attraction is access to better education, often entailing unique opportunities and favourable reception in the job market. Young adults, especially those that have never lived outside of their local community, tend to appreciate other cultures’ mentalities and approaches to life, which can help enrich their own worldview and establish their own personal values.

Other people, however, do not find the idea of moving to a foreign country appealing. For couples planning to start a family, financial stability and support networks are often prioritized, so they would probably not choose to settle in a new country. Similarly, many older people have stayed in the same environment, with ready access to their family and everyday things like food and language and are therefore not the keenest to adapt to a brand-new lifestyle elsewhere.

In my opinion, apart from the concerns about access to resources discussed above, the question also depends on people’s personality and cultural norms of the host country. Extroverts who feel restricted in a conservative society may prefer a new environment where active networking is pervasive. On the other hand, the same expatriate experience might be difficult for introverts accustomed to a more private lifestyle.

In general, it is difficult to argue that leaving one’s home country is the best choice for everyone. Those thinking about adopting this major life change should, rather than following generic suggestions, base their decision on their own circumstances and preferences.

(295 words)

Từ vựng và cụm từ nổi bật

prohibitive: giá cả quá cao (đến nỗi khiến người ta không thể chi trả được)

to remain in one’s homeland: ở lại quê hương

the cross-border approach: phương pháp vượt biên, ra nước ngoài

access to better education: tiếp cận cơ hội giáo dục tốt hơn

mentalities and approaches to life: tư duy và cách tiếp cận cuộc sống

financial stability and support network: ổn định tài chính và mạng lưới hỗ trợ từ gia đình và bạn bè

to settle in a new country: định cư ở một quốc gia mới

to adapt to a brand new lifestyle elsewhere: thích ứng với lối sống hoàn toàn mới ở nơi khác

cultural norms of the host country: chuẩn mực văn hóa của nước sở tại

expatriate experience: kinh nghiệm sống ở nước ngoài

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS