Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Education can effectively prevent crime

24
tutorin IELTS writing task 2: education can effectively prevent crime

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Education can effectively prevent crime”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

In many countries, prison is the common solution to the problem of crime. However, another effective way is to provide people with better education so that they will not become criminals. To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề: Xã hội

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài: Ở nhiều nước, những người phạm tội thường bị trừng phạt bằng cách bỏ tù. Tuy nhiên, có một cách hiệu quả khác là cung cấp nền giáo dục tốt hơn cho người dân để ngăn chặn họ phạm tội. Bạn có đồng ý với quan điểm này không?

Đặc điểm của đề bài:

Đây là một bài luận dạng nêu ý kiến, thảo luận về việc giáo dục có phải là một phương pháp hiệu quả để ngăn chặn tội phạm. Khi đọc đề, cần chú ý hai điểm: thứ nhất, đề tài đang thảo luận về “will not become criminals” để ngăn chặn tội phạm, nên tập trung vào điều này và không đề cập đến việc trừng phạt tội phạm và các vấn đề tương tự. Thứ hai, mối quan hệ logic trong quan điểm “cung cấp giáo dục tốt hơn có thể ngăn chặn tội phạm hiệu quả”, dưới đây là cách xem xét các quan điểm cụ thể.

Đầu tiên, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tội phạm: Thiếu nhận thức đúng sai, tìm kiếm kích thích và khuyết điểm tính cách, khó khăn trong tìm kiếm thu nhập và sinh tồn bằng cách chân chính, sự bất công xã hội và khoảng cách giàu nghèo quá lớn,… đều có thể dẫn đến tội phạm.

So sánh với các nguyên nhân trên, giáo dục thực sự có thể giảm thiểu hành vi phạm tội với hai lý do:

(1) Thứ nhất, giáo dục có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng của con người, những điều này giúp người học tìm được công việc để đảm bảo thu nhập ổn định, từ đó giảm khả năng người ta sử dụng hành vi phạm tội để có được tài sản.

  (2) Thứ hai, giáo dục có thể dạy cho con người những giá trị đúng đắn, bằng cách thông qua trường học hoặc giáo dục gia đình, giúp con người nhận biết rõ ràng “đúng” và “sai”, từ đó sớm hiểu được hậu quả của hành vi phạm tội và hình phạt sẽ phải chịu, từ đó giảm khao khát phạm tội của con người.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào giáo dục không thể hoàn toàn ngăn chặn hành vi phạm tội xảy ra. Ví dụ, vấn đề về bình đẳng xã hội và khoảng cách giàu nghèo, giáo dục không thể giải quyết tốt mà cần có chính sách và luật pháp hoàn thiện hơn, và cần sự thực thi nghiêm ngặt từ các quản lý để hiệu quả kiểm soát vấn đề này, tạo ra một môi trường sống tốt hơn, khiến mọi người tuân thủ pháp luật và có cuộc sống bình thường mà không cần thực hiện các hành vi phạm pháp đạt được mục tiêu của mình.

Bài mẫu tham khảo:

In criminology, examining why people commit the crime is very important in the ongoing debate of how crime should be handled and prevented. It is admitted that better education could effectively help to lower the crime rate. However, I believe in terms of seeking solutions in ultimately reducing types and levels of crime, broader perspectives need to be explored.

It is true that part of these criminal acts is committed by people who fail to receive a proper education. Normally, criminals are those who have problems in school including low grades, lack of attendance or disciplinary actions, such as suspension or expulsion. In these cases, it is hard for them to be taught respect for authority and consideration for others or equipped with knowledge and techniques for a reasonable job. As a result, they may easily come up with subconscious thought that compels them to impulsive reactions when angry or steal out of a sense of need when feeling hopeless about making a living.

Such as it is, however, criminality cannot be fully avoided. According to research conducted regarding this, more factors namely, genes, environment, and society are involved in the criminality of individuals. Poor diet, mental illness, bad brain chemistry and even evolutionary rewards for aggressive criminal conduct have been proposed as explanations for crime. Also, people develop motivation to commit the crime and the skill to commit crime through the people they associate with and the environment they are surrounded by. For instance, a neighbourhood that has fraying social structures featuring vacant and vandalized buildings and high unemployment, in particular, is more likely to have high crime rates.

In conclusion, as there exist different backgrounds that mould people into criminal behaviour, offering better education can only take effect within a limited scale, and would not have the desired result.

(301 words)

Từ và cụm từ nổi bật:

criminology: Khoa học tội phạm

ultimately: Cuối cùng

disciplinary: Kỷ luật

suspension: Đình chỉ

expulsion: Trục xuất

subconscious: Tiềm thức

impulsive: Bốc đồng, hấp tấp

such as it is: Dù cho như vậy

evolutionary: Tiến hóa

fraying: Mòn, xơ cứng

vandalized: Bị phá hoại

mould … into: Đúc, tạo hình thành

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS