Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Food travels thousands of miles from farm to consumers

21
TutorIn IELTS Writing Task 2: Food travels thousands of miles from farm to consumers

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Food travels thousands of miles from farm to consumers”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

Today, food travels thousands of miles from farms before it reaches consumers in urban areas.

Why is this the case? Is this a positive or negative trend?

(Ngày nay, thực phẩm phải di chuyển hàng ngàn dặm từ các trang trại trước khi đến tay người tiêu dùng ở khu vực thành thị.

Tại sao lại như vậy? Đây là xu hướng tích cực hay tiêu cực?)

Chủ đề: Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài: Ngày nay, thực phẩm được vận chuyển từ các nông trại đến tay người tiêu dùng trong các thành phố cách hàng nghìn dặm. Tại sao lại xảy ra trường hợp như vậy? Điều này có phải là một xu hướng tích cực hay tiêu cực không?

Đặc điểm của đề bài: Đây là dạng đề kết hợp hai câu hỏi, yêu cầu trả lời cho hai phần riêng biệt để đạt được hiệu quả phân tích đề bài một cách hoàn chỉnh.

Cấu trúc bài viết: Đoạn mở đầu giới thiệu vấn đề, đoạn thân bài thứ nhất trả lời câu hỏi thứ nhất (giải thích nguyên nhân), đoạn thân thứ hai trả lời câu hỏi thứ hai (đánh giá hiện tượng), đoạn kết luận nhấn mạnh lại quan điểm.

Khó khăn khi làm bài: Trọng tâm của đề bài là hiện tượng sản xuất, vận chuyển lương thực và toàn cầu hóa hiện nay, do đó cần thảo luận xoay quanh từ khóa này để xây dựng bài viết.

Dàn ý bài viết:

 • Mở bài: Trước đây, hầu hết các loại thịt, rau và các thực phẩm khác đều có nguồn gốc từ địa phương. Tuy nhiên, ngày nay, người tiêu dùng thông thường có thể dễ dàng mua được nguyên liệu thô và các sản phẩm đã được chuẩn bị sẵn từ các khu vực khác trên thế giới. Mặc dù đây là kết quả tự nhiên của việc mở rộng đô thị và tiến bộ vận chuyển hàng hóa trong những năm gần đây, nhưng đây là một vấn đề ngày càng trầm trọng, gây ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường và kinh tế.
 • Đoạn thân bài 1: Sự gia tăng quãng đường vận chuyển thực phẩm có hai nguyên nhân chính. Một là xu hướng đô thị hóa chưa từng có trên toàn cầu. Một nguyên nhân khác là cải tiến hệ thống phân phối đường dài, cho phép người tiêu dùng mua các loại sản phẩm cùng loại mà không bị ảnh hưởng bởi mùa vụ.
 • Đoạn thân bài 2: Mạng lưới phân phối thực phẩm toàn cầu, tuy có giá trị trong việc đáp ứng nhu cầu ăn uống ngày càng tăng của người dân thành thị, nhưng cũng gây ra tác động tiêu cực ở hai mặt khác nhau. Mối quan tâm lớn nhất là những rủi ro sinh học đi kèm. Một tác động khác là sự can thiệp vào nền kinh tế nông nghiệp.
 • Kết luận: Tóm lại, sự gia tăng quãng đường vận chuyển thực phẩm là kết quả của việc mở rộng đô thị và yêu cầu phân phối nguồn lực liên quan. Nếu không được giám sát và quản lý cẩn thận, điều này có thể gây ra những hậu quả không thể khắc phục đối với tính bền vững của thực phẩm và sự ổn định của thị trường.
 • Bài mẫu tham khảo:
 • In the past, most meat, vegetables and other food items were sourced locally. Today, however, the average consumer has convenient access to ingredients and pre-prepared items from other parts of the world. While a natural product of urban expansion and logistical progress in recent decades, it is a growing concern that can have profound environmental and economic impacts.
 • There are two main reasons for the increased food miles. The main one, as some experts suggest, is the unprecedented trend of urbanization across the globe. Having a larger population with greater spending power means regional agricultural systems, with limited volume and variety, are no longer sufficient suppliers, necessitating importation of food products from other regions. Another factor is the improved long-distance distribution systems that allow consumers to purchase the same type of produce regardless of seasons. Without this constant supply, it is unlikely that regions can take advantage of their own climatic and soil conditions to maximize outputs and compensate for others’ seasonal shortages.
 • The global food distribution network, despite its value in satisfying the increasing dietary need of the urban population, can have negative impacts on two different levels. The one that attracts the most publicity is the accompanying biological risks. The focus on high-yield plants and animal species, as harmless as it may sound, can increase risks related to diseases, pests and pathogens and ultimately disrupt the natural balance in regional ecosystems. The other challenge brought by the intervention is economic in nature. Multinational corporations, by manufacturing and transporting food items at the lowest cost possible, eliminate competition from local farmers with ease, so the local agricultural sector is likely to suffer in the long run.
 • To sum up, the increased distance food travels are the result of city expansion and the associated need for resource allocation. If not carefully monitored and managed, this can have irreversible consequences on food sustainability and market stability.
 • (316 words)
 • Từ và cụm từ nổi bật:
 • source (v): (từ một nguồn cụ thể) cung cấp
 • food miles: khoảng cách từ nơi trồng hoặc sản xuất thực phẩm đến nơi sử dụng
 • produce (n): sản phẩm nông nghiệp
 • constant supply: cung cấp ổn định, liên tục
 • climatic and soil conditions: điều kiện khí hậu và đất đai
 • high-yield plants and animal species: các loài cây trồng và vật nuôi có năng suất cao
 • higher risks related to diseases, pests and pathogens: rủi ro cao hơn liên quan đến bệnh tật, sâu bọ và mầm bệnh
 • disrupt the natural balance in regional ecosystems: gây mất cân bằng tự nhiên trong hệ sinh thái khu vực
 • manufacture and transport food at the lowest cost possible: sản xuất và vận chuyển thực phẩm với chi phí thấp nhất có thể
 • eliminate competition from local farmers with ease: dễ dàng loại bỏ sự cạnh tranh từ các nông dân địa phương
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS