Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: International aid and cash assistance issues

26
mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: International aid and cash assistance issues

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “International aid and cash assistance issues”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

Some people argue that countries should have a moral obligation to help each other; on the other hand, some people argue that a large amount of aid money does not reach the poor of the world. Discuss both views and give your own opinion.

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài: Một số người cho rằng các quốc gia nên có nghĩa vụ đạo đức giúp đỡ lẫn nhau; trong khi đó, một số người cho rằng số tiền viện trợ lớn không được chuyển đến tay người nghèo trên thế giới. Hãy thảo luận về hai quan điểm này và đưa ra quan điểm của bạn.

Đặc điểm của đề bài

Đây là một dạng câu hỏi “Discuss both views”. Nó thảo luận về ý nghĩa và phương pháp của việc hỗ trợ quốc tế. Đối với các câu hỏi “Discuss both views”, bạn cần thể hiện sự đồng tình hoặc phản đối của mình đối với từng quan điểm. Kết luận cuối cùng là quan điểm của tôi, có thể là trung lập (cả hai bên đồng ý hoặc không đồng ý) đối lập nhau), hoặc có thể là sự ủng hộ đơn phương cho quan điểm của một bên nào đó. Khi xem xét câu hỏi, bạn cần chú ý đến đối tượng hạn chế của cả hai bên, bên trước là viện trợ cho các “countries” chứ không phải cá nhân hay tổ chức phúc lợi công cộng, bên sau được thảo luận xoay quanh hình thức viện trợ “aid money” và đối tượng viện trợ “poor of word”.

Xây dựng ý tưởng

Đầu tiên, hãy xem xét lý do tại sao các quốc gia có nghĩa vụ đạo đức giúp đỡ nhau, có hai khía cạnh chính:

  • Khía cạnh đầu tiên là việc giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau phù hợp với giá trị phổ biến của nhân loại. Những quốc gia phát triển có trách nhiệm giúp đỡ các quốc gia kém phát triển vượt qua khó khăn. Mặc dù viện trợ có thể không chiếm tỷ lệ lớn trong nền kinh tế của các quốc gia phát triển, nhưng nó có thể ngăn chặn cái chết của những người nhận viện trợ do đói, bệnh tật, tai nạn thiên tai, v.v.
  • Một khía cạnh khác là sự phát triển tiếp theo của loài người không thể thiếu sự hợp tác chung của các quốc gia. Việc giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia có thể xây dựng mối quan hệ tin tưởng và đối tác tốt hơn, đặt nền móng cho tương lai xa hơn.

Tiếp theo, hãy xem xét vấn đề viện trợ tiền mặt:

Trước hết, viện trợ tiền mặt thực sự có thể không thực hiện được do nhiều vấn đề, chẳng hạn như tham nhũng của tầng lớp quan lại, hoặc được chính phủ sử dụng cho các lĩnh vực không liên quan đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phủ nhận giá trị của viện trợ chính nó. Những quốc gia viện trợ có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau để giúp đỡ người nghèo địa phương.

Thứ nhất, viện trợ trực tiếp các hàng hóa, chẳng hạn như thực phẩm, quần áo, thuốc, v.v., những thứ này có thể giúp trực tiếp người dân đối phó với vấn đề đói, lạnh, bệnh tật, v.v.

Thứ hai, triển khai viện trợ ngành công nghiệp để giúp địa phương xây dựng nền nông nghiệp, công nghiệp tốt hơn, giúp họ có hy vọng tự cung tự cấp thực phẩm và phát triển kinh tế địa phương, cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho người dân và dần thoát khỏi tình trạng nghèo đói.

Thứ ba, thực hiện nhiều hoạt động giáo dục hơn, đưa nhiều người nghèo có cơ hội tiếp nhận giáo dục để nâng cao khả năng cạnh tranh cá nhân, thậm chí đào tạo nhân tài địa phương để đầu tư, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bài mẫu tham khảo:

People have different views about whether countries in the world should have moral responsibilities of international aid. In my view, it is morally correct to have a sense of helping the poor, and we should find ways to use aid money more effectively.

On the one hand, countries are supposed to help other nations in need under ethical considerations. All human beings have dignity deserving respect and are entitled to what is necessary to live in dignity, including a right to the goods necessary to satisfy one’s basic needs. This right to satisfy basic needs takes precedence over the rights of others to accumulate wealth and property. When people are without the resources needed to survive, those with surplus resources are obligated to come to their aid. And also, it is clear that suffering and death from starvation are harms. It is also clear that minor financial sacrifices on the part of people of rich nations can prevent massive amounts of suffering and death from starvation. It can therefore be concluded that rich nations have a moral obligation to aid poor nations.

On the other hand, I believe that foreign aid should be used more wisely. The current aid money to poor areas is often misplaced. Instead of being spent on poor money, the aid money often ended up to authority corruption and military expenses, and thus it is essential to apply foreign aid more appropriately. Firstly, aid should be a lay emphasis on science and technology aiming to improve people’s living standards. International aid from developed countries have helped people in some underdeveloped countries like Africa, Latin America and Asia, and improved their living environment and helped them with the development of agriculture, industry and economy. Secondly, aid should also contribute to the field of education. Granting everyone a chance to approach knowledge can create a well-educated workforce, and ensure the people shake off poverty.

In conclusion, the world’s nations should provide aid to those countries in need, and they also need to consider more effective approaches when offering aid.

Từ và cụm từ nổi bật:

Ethical consideration – Sự cân nhắc về đạo đức

Dignity – Sự tôn trọng, sự trang trọng

Entitle – Cấp quyền, cho phép

Precedence – Ưu tiên, quyền ưu tiên

Accumulate – Tích lũy, tích tụ

Surplus – Dư thừa, sự thặng dư

Sacrifice – Sự hi sinh, sự hy sinh

Starvation – Sự đói, sự chịu đói

Misplace – Đặt sai chỗ, đặt lung tung

Grant – Ban cho, cấp cho

Poverty – Nghèo đói, sự nghèo đói

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS