Mẫu bài luận IELTS Writing: On the subject of sentencing young offenders

4
mẫu bài luận IELTS Writing: On the subject of sentencing young offenders

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing với chủ đề: “On the subject of sentencing young offenders”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing:

Young people who commit serious crimes should be punished in the same way as adults. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích dàn ý bài viết

Introduction: Hãy nghĩ theo chiều ngược lại – tại sao hình phạt đối với thanh thiếu niên lại nhẹ hơn so với người trưởng thành? Bởi vì họ còn trẻ và không biết nhiều. Vì vậy, để bác bỏ luận điểm này, chúng ta nói rằng thanh thiếu niên hiện nay nhận được nhiều hoặc sâu sắc giáo dục về luật pháp và khi phạm tội, họ biết rõ hậu quả mà mình sẽ phải đối mặt. Tất nhiên, hình phạt nghiêm khắc cũng sẽ có tác dụng cảnh báo cho người khác.

Negative sides: Chúng ta cần tập trung vào từ “trẻ” trong đề tài. Hãy tưởng tượng bạn là một người thanh thiếu niên 17-18 tuổi, bạn sẽ có tâm trạng như thế nào khi phải chịu một hình phạt nghiêm trọng như vậy?

Conclusion: Diễn đạt quan điểm của bản thân và tổng kết các quan điểm khác mà bản thân không đồng ý cùng với các giải pháp.

Bài tiểu luận mẫu và phân tích mẫu đạt điểm cao

Introduction

Crimes can be detestable, while minor offenders and their crimes are from time to time treated with leniency. Thus, some argue that laws should not discriminate, and equally punish minor criminals—an opinion that this essay is against.

Phân tích

Tội ác có thể rất ghê tởm, nhưng tội phạm vị thành niên và tội ác của họ thường được đối xử khoan hồng. Vì vậy, một số người cho rằng pháp luật không nên phân biệt đối xử và trừng phạt người chưa thành niên phạm tội một cách bình đẳng, đó là quan điểm bị bài viết này phản đối.

Body 1

To begin with, minors are yet to approach their maturity, and their crimes, albeit serious, should be punished with the consideration of their young age. Internationally speaking, countries might define the start of adulthood differently—18 being the most common—but they commonly believe that there is a distinction between minor crimes and adult crimes. Minors are likely to be given a better chance for rehabilitation when they commit crimes because of their inexperience of life and possibly better life prospects. In that case, milder punishments are inflicted on juvenile delinquents: lesser sentencing and relatively less harsh correction facilities are introduced in their cases.

Phân tích

Trước tiên, người vị thành niên chưa trưởng thành, và tội của họ, mặc dù nghiêm trọng, nên được xem xét dựa trên độ tuổi trẻ của họ. Trên phạm vi quốc tế, các quốc gia có thể có định nghĩa khác nhau về tuổi thành niên bắt đầu, 18 tuổi là phổ biến nhất, nhưng thông thường có sự phân biệt giữa tội phạm nhẹ và tội phạm của người trưởng thành. Khi thanh thiếu niên phạm tội, do thiếu kinh nghiệm sống, họ có thể có triển vọng sống tốt hơn và có cơ hội phục hồi tốt hơn. Trong tình huống đó, hình phạt đối với tội phạm của thanh thiếu niên thường nhẹ hơn: áp dụng án phạt ít hơn và các biện pháp cải tạo tương đối không nghiêm khắc hơn trong vụ án của họ.

Body 2

Moreover, considering the correction process, minor offenders should not be punished equally as adult criminals. Despite the above-mentioned arguments that are in young offenders’ defense, crimes, especially felonies by minors, deserve heavy punishment to deter crimes and reduce the harm of those crimes to the society. However, sending minors to adult prison might entail unexpectedly negative results. First, minors are naturally closer to more sophisticated criminals and crimes, which aggravate juvenile delinquency. Second, when in adult correctional facilities, young criminals might be threatened by assaults by adult prisoners, mostly sexually, which is nowhere closer to the purpose of rehabilitation.

Phân tích

Hơn nữa, khi xem xét các quy trình cải tạo, người vị thành niên không nên bị trừng phạt tương đương với tội phạm của người trưởng thành. Mặc dù có các luận điểm bảo vệ trong vụ án tội của người vị thành niên như đã đề cập ở trên, tuy nhiên tội phạm, đặc biệt là tội phạm nghiêm trọng của người vị thành niên, nên bị trừng phạt nghiêm khắc để ngăn chặn tội phạm và giảm thiểu thiệt hại xã hội do những tội phạm này gây ra. Tuy nhiên, việc đưa người vị thành niên vào nhà tù người trưởng thành có thể mang lại những kết quả tiêu cực không mong đợi. Thứ nhất, người vị thành niên tiếp cận các tội phạm phức tạp và nghiêm trọng hơn, điều này làm tăng nguy cơ tội phạm của thanh thiếu niên. Thứ hai, trong các cơ sở quản lý người trưởng thành, thanh thiếu niên có thể bị tấn công bởi các tù nhân người trưởng thành, đặc biệt là trong các trường hợp xâm hại tình dục, điều này không phù hợp với mục tiêu phục hồi.

Conclusion

In sum, law breakers, be they minors or not, should be punished for their wrongdoings, but lesser sentences and special correctional facilities might be more reasonable and helpful.

Phân tích

Tóm lại, dù là người vị thành niên hay không, tất cả những người vi phạm pháp luật đều nên bị trừng phạt vì lỗi lầm của họ. Tuy nhiên, án phạt nhẹ hơn và các biện pháp trừng phạt đặc biệt có thể là lựa chọn hợp lý và có ích hơn.