Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Parents should encourage their children to reduce study time and do physical exercise

24
tutorin ielts writing task 2: parents should encourage their children to reduce study time and do physical exercise

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Parents should encourage their children to reduce study time and do physical exercise”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

Parents should encourage children to spend less time in studying and more time in doing physical activities. To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Chủ đề: Giáo dục

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài: Phụ huynh nên khuyến khích trẻ em giảm thời gian học để dành thời gian tham gia hoạt động thể thao, bạn có đồng ý không?

Đặc điểm của đề bài: Dạng câu hỏi ‘agree or disagree”, yêu cầu đưa ra quan điểm và lý do.

Cấu trúc bài viết: Đoạn mở bài bắt đầu với việc đề xuất phụ huynh nên khuyến khích học sinh tham gia hoạt động thể thao. Đoạn thân bài thứ nhất giải thích một phần lo ngại của phụ huynh về việc học sinh giảm thời gian học, trong khi đoạn phản biện đưa ra các lý do tích cực về ảnh hưởng của việc tham gia hoạt động thể thao đối với sức khỏe tâm lý và thể chất của trẻ em. Kết thúc bài viết sẽ tái khẳng định quan điểm.

Khó khăn khi làm bài: Đề bài là từ góc nhìn của phụ huynh, thảo luận về việc có nên khuyến khích trẻ em tham gia hoạt động thể dục và hy sinh thời gian học, thay vì chỉ đề cập đến lợi hại của việc tham gia hoạt động thể thao.

Dàn ý bài viết:

  • Mở bài: Hiệu suất học tập của trẻ là điều được nhiều gia đình quan tâm, do đó cách phân bổ thời gian một cách hợp lý cũng trở thành mối lo của phụ huynh. Đưa ra quan điểm – cá nhân cho rằng phụ huynh nên khuyến khích trẻ em tham gia nhiều hoạt động thể thao.
  • Đoạn thân bài 1: Mặc dù khuyến khích trẻ em dành nhiều thời gian tham gia hoạt động thể thao có thể dẫn đến giảm điểm học tập, và sự khuyến khích của phụ huynh có thể khiến trẻ em dùng việc tham gia hoạt động thể thao làm lý do để trốn tránh việc học tương đối nhàm chán, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển học tập của trẻ.
  • Đoạn thân bài 2: Tuy nhiên, việc khuyến khích tham gia hoạt động thể thao đều đặn để thúc đẩy sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ cần được coi trọng. Một mặt, tham gia tích cực vào hoạt động thể thao giúp duy trì sức khỏe cơ thể, đó là điều kiện tiên quyết để có thể học tập lâu dài. Mặt khác, phụ huynh cũng nên giúp trẻ giảm căng thẳng bằng cách khuyến khích hoạt động thể thao một cách hợp lý.
  • Kết luận:Nhìn chung, khi xem xét đến tác động tích cực của hoạt động thể thao đối với cả thể chất và tinh thần, phụ huynh nên khuyến khích trẻ dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động thể thao, và nếu được sắp xếp một cách hợp lý, điều này cũng có thể thúc đẩy động lực học tập.

Bài mẫu tham khảo:

Children’s academic performance is given top priority to most families, and how to reasonably allocate time has become the prime concern for parents. From my perspective, parents should encourage children to participate in more physical activities even though it may inevitably sacrifice the precious learning time.

Admittedly, encouraging children to spend more time on getting involved in physical exercise may possibly lead to the potential risk of slipping test scores periodically, which is particularly noteworthy under the present education system, where the exam grade is still the most critical and direct criterion to determine whether a child can be admitted to an ideal school and have a bright future. What is more, parents’ encouragement may even provide the incentive for children to escape relatively boring academic learning with the plausible excuse of doing physical activities, which will also exert negative impact on children’s academic progress.

However, promoting children’s physical health and mental well-being through encouraging routine physical activities should be attached more importance. For one thing, taking an active part in doing physical activities is beneficial to maintaining body fitness, which is a prerequisite for persistent study. As is known to all, academic learning process generally means long periods of sedentary study, participating in more sports activities can effectively help children to avoid the potential health risk, such as obesity and nearsightedness problems. For another, parents can help to relieve their children’s stress by pushing them to take exercise, given that the resulting hormonic level change of engaging in physical activities is conducive to the release of tension derived from the busy study schedule, which is also of great value to improve learning efficiency in the long term.

In conclusion, I believe that parents should encourage children to allocate more time to doing physical activities considering the positive influences both physically and mentally and if arranged properly, it can also, to some extent, facilitate the learning process.

(317 words)

Từ và cụm từ nổi bật:

priority (n) – ưu tiên

reasonably (adv) – hợp lý, có lý

allocate (v) – phân bổ

prime (adj) – chính, chủ yếu

perspective (n) – quan điểm

inevitably (adv) – không thể tránh được, chắc chắn

sacrifice (n) – sự hy sinh

involve (v) – liên quan, tham gia

potential (adj) – tiềm năng

slip (v) – trượt, tuột

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS