Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Problems caused by plastic waste in cities, villages and oceans

36
tutorin ielts writing task 2: problems caused by plastic waste in cities, villages and oceans

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Problems caused by plastic waste in cities, villages and oceans”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

More and more plastic waste is polluting the world’s city, countryside and ocean. What problems will it cause? What measures should be taken to solve these problems?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Chủ đề: Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài: Sự ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng do rác thải nhựa trong các thành phố, nông thôn và biển cả trên toàn cầu. Vấn đề gây ra bởi rác thải nhựa là gì? Phải áp dụng biện pháp gì để giải quyết nó?

Đặc điểm của đề bài: Dạng câu hỏi “Problem – Solution” rất điển hình.

Trong các bài thi IELTS Writing, thường xuất hiện nhiều loại “Problem – Solution”, và trong câu hỏi thứ nhất của đề bài này, yêu cầu mô tả vấn đề gây ra bởi rác nhựa. Nhiều bạn sinh viên đã viết sai đề bài vì quen viết theo kiểu “Problem – Solution”.

Chủ đề liên quan đến vấn đề ô nhiễm nhựa, và ô nhiễm nhựa không chỉ gây thiệt hại lớn cho môi trường mà còn có tác động tiêu cực đối với sức khỏe con người, vì vậy chúng ta có thể tập trung mô tả vấn đề từ hai khía cạnh môi trường và sức khỏe. Trong phần giải pháp của bài viết, thông thường chúng ta sẽ xem xét các tác nhân như chính phủ, công ty, trường học, gia đình, cá nhân, nhưng đối với vấn đề ô nhiễm nhựa trong đề bài này, việc tập trung vào giải pháp từ chính phủ sẽ phù hợp hơn với yêu cầu của đề bài.

Dàn ý bài viết:

  • Mở bài: Diễn đạt lại đề bài. Đưa ra quan điểm cá nhân
  • Đoạn thân bài 1:Tác động tiêu cực của ô nhiễm nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người.
  • Đoạn thân bài 2:Làm thế nào để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa – chính phủ nâng cao nhận thức của người dân và thay đổi hành vi của người tiêu dùng; chính phủ xây dựng các chính sách tương ứng để tăng thuế đối với túi nhựa và đề xuất các kế hoạch tái chế.
  • Kết luận: Trình bày lại quan điểm cá nhân + tóm tắt luận điểm ở đoạn 1 và 2 của đoạn thân bài

Bài mẫu tham khảo:

Plastics are widely available around the world and cause many severe environmental consequences due to the resistance to biodegradation. However, plastic pollution will be further aggravated with the rapid population and urbanization. The government can help decrease plastic production by educating the public and promoting efficient policies.

Plastics have deleterious effects on the ecosystem and human health. It is known that plastic is nonbiodegradable and pollute the environment for a long period of time, causing soil erosion and entangling marine animals. A number of birds and fish suffocate to death because of consuming plastic debris blocking their digestive tract. Besides, scientists reveal striking evidence that the application and exposure to plastics could cause cancers and other serious diseases. When plastics enter the human food chain, the released toxic pollutants and chemicals can accumulate up in our body through ingestion.

Thus, the governments and colossal organizations need to interfere in the fight against plastic pollution. One possible solution lies in raising public awareness and altering consumer behaviour. This can be illustrated by replacing plastic bags with reusable ones, which will lead to more actions on other unnecessary plastic products in the future. Another sustainable solution to tackle this problem would be to put taxes on plastic packaging and implement tough legislative proposals on recycling. As a result, the manufactures would take back the plastic and reuse it in a circular, posing less threat to the environment.

In conclusion, with the growing concern about the negative impacts of plastics on the environment and human health, people should carefully dispose of their plastic waste. Meanwhile, the government should adopt responding policies to reduce the negative impacts of plastic pollution.

(276 words)

Từ và cụm từ nổi bật:

resistance (n) – sự chống cự; sự phản kháng

biodegradation (n) – sự phân hủy sinh học

aggravate (v) – làm trầm trọng thêm; làm tăng thêm

urbanization (n) – sự đô thị hóa

deleterious effects – hiệu ứng có hại

nonbiodegradable (adj.) – không thể phân hủy sinh học

soil erosion – hiện tượng xói mòn đất; xói mòn đất

entangle (v) – làm vướng vào; làm rối tung; làm lẫn vào

plastic debris – mảnh vụn nhựa

digestive tract – đường tiêu hóa

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS