Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Pros and Cons of Energy Development

37
IELTS Writing Task 2: Pros and Cons of Energy Development

TutorIn đã tổng hợp một bài luận IELTS Writing mẫu dành cho học viên với chủ đề: “Pros and Cons of Energy Development” để thí sinh tham khảo và luyện tập.

Chủ đề bài luận IELTS Writing:

WRITING TASK 2

With the increasing demand for energy such as oil and gas, people start to look for their sources in remote and untouched places.

Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Phân loại chủ đề

Hạng mục môi trường

Phân tích đề bài

Tóm tắt đề bài:

Khi nhu cầu về các nguồn năng lượng như dầu và khí tự nhiên tiếp tục tăng cao, con người bắt đầu tìm kiếm những nguồn năng lượng này ở những vùng sâu vùng xa. Những lợi ích của sự phát triển này có nhiều hơn những bất lợi không?

Phân tích ý tưởng

Đề bài này xuất hiện vào ngày 28 tháng 6 năm 2014 và ngày 30 tháng 5 năm 2009. Đây là một câu hỏi cũ. Xét về độ khó thì việc xây dựng luận điểm cho đề bài này không phải là quá khó.

Mục đích của việc tìm kiếm năng lượng chắc chắn là để giải quyết tình trạng khan hiếm năng lượng, đây là mặt tốt, mặt xấu chủ yếu liên quan đến ảnh hưởng đối với khu vực vùng sâu, vùng xa. Nếu liên tưởng đến môi trường tự nhiên, thì bạn có thể nghĩ đến những vấn đề môi trường phổ biến như ô nhiễm, hủy hoại môi trường sống, phá hủy cân bằng sinh thái, v.v.; nếu liên tưởng đến việc khu vực vùng sâu vùng xa cũng có thể là nơi sinh sống của người, bạn có thể nghĩ đến việc hủy hoại cuộc sống của người dân địa phương; lúc này có thể bổ sung lợi ích thứ hai – nó có thể thúc đẩy sự phát triển của khu vực này. Thông qua cách suy nghĩ này, chúng ta có thể nghĩ đến những tác động tốt và xấu đối với thiên nhiên và cộng đồng con người, từ đó xác định quan điểm của mình.

Nếu bạn có thêm kiến thức nền tảng, bạn sẽ thấy rằng có những trường hợp khai thác năng lượng đang được phát triển ở những khu vực có người và không có người sinh sống, chẳng hạn như khai thác ở khu vực gần Bắc Cực (không có người) và khai thác ở Alaska ở Hoa Kỳ (có người). Bài viết này coi các khu vực vùng sâu vùng xa và hoang sơ là môi trường “không có người sinh sống”.

Dàn ý bài viết

Đoạn mở đầu: Diễn đạt lại câu hỏi, đưa ra quan điểm của cá nhân và giải thích rằng lợi ích của việc phát triển này nhiều hơn mặt hại.

Đoạn nội dung chính 1: Thảo luận về lợi ích của hiện tượng trong đề bài, làm rõ rằng lợi ích chính là đảm bảo cung cấp năng lượng, đảm bảo chất lượng cuộc sống và sự phát triển của các ngành công nghiệp khác nhau trong nước. Sau đó đưa ra một số ví dụ cụ thể để minh họa cho sự phụ thuộc vào năng lượng của con người, nếu không phát triển năng lượng nhiều hơn, giá cả có thể tăng cao và gây ra nhiều vấn đề xã hội khác.

Đoạn nội dung chính 2: Thảo luận về các vấn đề môi trường có thể xảy ra; các phương pháp tìm kiếm năng lượng hóa thạch như khai thác mỏ hoặc khoan, cũng như xây dựng các nguồn năng lượng tái tạo như tua bin gió và tấm pin năng lượng mặt trời, sẽ gây thiệt hại cho môi trường, ví dự như gây ô nhiễm, phá hủy môi trường sống của động vật, v.v. . Tuy nhiên, những lo ngại này không thể bị phóng đại quá mức vì cộng đồng quốc tế nhận thức được những vấn đề này và có biện pháp thích hợp. Có các luật lệ và quy định ở cả cấp quốc gia và quốc tế để kiểm soát và giảm thiểu tác động.

Đoạn kết luận: Khẳng định lại quan điểm cá nhân và cho thấy rằng mặc dù có những vấn đề tiềm ẩn về môi trường nhưng lợi ích lại nhiều hơn.

Bài mẫu tham khảo

The energy consumption has been growing dramatically in the past few decades, and to meet the rising demand, seeking energy sources in places far away from human habitats has become conventional. Despite some environmental repercussions, I believe the benefits of this exploration are more significant.

The major advantage of such practice is to ensure the quality of individuals’ daily life and the development of various industries of nations. Undoubtedly, exploiting resources in these remote areas can expand the available pool of resources and thus tackle the energy problem. After all, every aspect of life and production requires energy, ranging from the electricity it produces to the fuels for vehicles or manufacturing equipment. Should people stop exploring new sources of energy, the coming shortage could drive the price to a high level that both people and companies are unable to afford. What comes next might be more severe problems that could threaten the normal function of society.

However, I understand the environmental concerns raised by some people. The mining or drilling activities for fossil fuels as well as the construction of solar farms or wind turbines could pose a threat to the ecological balance in that area, considering the destruction of animal habitats and the pollution caused by hazardous chemicals involved in the process. Nevertheless, these worries should not be overstated as the international community is fully aware of the potential danger and in turn well prepared with relevant resolutions. There are already regulations and laws restricting reckless exploitation at both national and international levels, meaning that the risk and impacts could be meticulously monitored and kept at an acceptable level.

In conclusion, with appropriate preventive actions, the possible environmental consequences of seeking energy sources in remote areas could be alleviated. Therefore, I am convinced that this practice has more advantages than disadvantages.

(302 words)

Từ vựng và cụm từ nổi bật

energy consumption (n): Tiêu thụ năng lượng

meet the rising demand: Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng

human habitats (n): Môi trường sống của con người

conventional (adj) Tiêu biểu, thông thường

repercussion (n) Hậu quả

exploit (v) Khai thác

expand (v) Mở rộng

tackle (v) Đối mặt, giải quyết

severe problem: Vấn đề nghiêm trọng

threaten / Pose a threat to: Đe dọa

environmental concerns: Quan ngại về môi trường

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS