Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Scientific research should be controlled by the government rather than private companies

25
TutorIn IELTS Writing Task 2: Scientific research should be controlled by the government rather than private companies

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã tổng hợp bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Scientific research should be controlled by the government rather than private companies”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

Scientific research should be carried out and controlled by the government rather than private companies.

To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề: Chính phủ

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài:Nghiên cứu khoa học nên được thực hiện và kiểm soát bởi chính phủ hơn là các công ty tư nhân. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này.

Đây là một chủ đề cũ, các bài viết liên quan đến phát triển công nghệ thường liên quan đến chính phủ, chẳng hạn như “chính phủ có nên đầu tư nhiều nguồn lực vào việc khám phá không gian hay không?”

Từ góc nhìn của đề bài, rất dễ dàng để phân tích từ khía cạnh chính phủ và các công ty tư nhân trong việc thực hiện thí nghiệm khoa học. Ví dụ, chính phủ có đủ vốn và nguồn lực để tiến hành các thí nghiệm khoa học và từ góc nhìn của việc bảo mật thông tin, điều này sẽ đáng tin cậy hơn. Một số thí nghiệm khoa học quan trọng của một số quốc gia cũng cần được chính phủ điều hành, nhược điểm là một số thí nghiệm có thể tiến triển chậm chạp và một số thí nghiệm khoa học nhỏ không cần phải do chính phủ chỉ đạo.

Về phía các công ty tư nhân, ưu điểm là các thí nghiệm được thực hiện sẽ mang tính đổi mới và phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, nhược điểm là không đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin không cao, thông tin dễ bị rò rỉ. Đồng thời, các công ty tư nhân có thể tạo ra các kết quả thí nghiệm không thuyết phục do tập trung vào lợi ích cá nhân.

Dàn ý bài viết:

 • Mở bài: Viết lại đề bài, trình bày quan điểm cá nhân.
 • Đoạn thân bài 1: Phân tích quan điểm “Tại sao chính phủ nên điều hành thí nghiệm khoa học”: Cung cấp đủ nguồn vốn để hoàn thành thí nghiệm; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, không vi phạm an ninh quốc gia.
 • Đoạn thân bài 2: Một số người cho rằng các công ty tư nhân có những lợi thế trong việc thực hiện thí nghiệm khoa học, nhưng do các công ty tư nhân thường tập trung vào lợi nhuận, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi thực hiện thí nghiệm khoa học.
 • Kết luận: Nhắc lại quan điểm cá nhân của tôi là các thí nghiệm khoa học cần được nhà nước chỉ đạo và giám sát.

Bài mẫu tham khảo:

Scientific research across the world plays a significant role in national development. Some people think that governments should conduct crucial scientific research rather than private companies. I believe that scientific projects should be carried out and supervised by the state.

There are many benefits of governments taking care of scientific research. Firstly, successful scientific experiments which require years of commitment and sufficient capital can only be guaranteed by the government. If the project fails to achieve its objective, the government has executive power and resources to deal with the losses incurred. Moreover, the government should implement research such as nuclear technology or military intelligence because those activities are in the national interest and involve high levels of secrecy. By contrast, private businesses may compromise principles and leak research findings, posing a severe threat to national security.

On the other hand, private companies can participate in scientific research since they can attract talented scientists and make advances in various fields. Over the past few decades, many private organizations have presided over valuable research on multiple areas such as space exploration or renewable energy sources. However, corporations undertaking scientific research may manipulate results to maximize profits. For example, legislation in medical companies usually requires rigorous trials and decades for new drugs to complete. This process might be too long for profit-driven agencies to go through. Thus, new products tend to be introduced hurriedly just after preliminary trials.

To conclude, I would argue that governments should primarily monitor and control scientific research. With well-regulated and credible methods, the government can minimize the risk of these studies being abused. Private companies should not be deprived of scientific exploitation provided that they are kept within precise limits.

(282 words)

Từ và cụm từ nổi bật:

 • play a significant role in – đóng một vai trò quan trọng trong
 • years of commitment – nhiều năm cam kết
 • sufficient capital – vốn đủ
 • executive power – quyền lực hành pháp
 • military intelligence – tình báo quân sự
 • in the national interest – vì lợi ích quốc gia
 • high levels of secrecy – mức độ bí mật cao
 • compromise principles – vi phạm nguyên tắc
 • leak research findings – rò rỉ kết quả nghiên cứu
 • preside over – chủ trì, chủ tọa
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS