Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Staying healthy is a social responsibility rather than a personal benefit

39
tutorin ielts writing task 2: staying healthy is a social responsibility rather than a personal benefit

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Staying healthy is a social responsibility rather than a personal benefit”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

People should look after their health as a duty to the society where they live, rather than for their own benefits. To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề: Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài: Một số người cho rằng mọi người nên coi việc giữ gìn sức khỏe là trách nhiệm xã hội hơn là lợi ích cá nhân. Bạn đồng ý với quan điểm trên ở mức độ nào?

Đặc điểm của đề bài: Yêu cầu thảo luận quan điểm của cả hai bên và đưa ra ý kiến riêng của mình.

Khó khăn khi làm bài: Chủ đề của câu hỏi này rất phổ biến nhưng vì quá “rõ ràng” nên chế độ quan điểm hai lựa chọn của câu hỏi khiến học sinh không biết bắt đầu như thế nào.

Dàn ý bài viết:

  • Mở bài: Sự quan tâm đến sức khỏe của con người là rất phổ biến, hầu hết mọi người duy trì sức khỏe vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, có người cho rằng đây là một trách nhiệm xã hội. Tôi cho rằng việc con người duy trì sức khỏe từ lợi ích cá nhân là hợp lý, nhưng cần có nhiều người nhận thức rằng sức khỏe cá nhân thực sự có ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội.
  • Đoạn thân bài 1: Đối với hầu hết mọi người, duy trì sức khỏe từ lợi ích cá nhân là hoàn toàn hợp lý. Sức khỏe thường chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân hoặc công việc của mỗi người; mọi người có thể duy trì sức khỏe của mình vì nhiều lý do cá nhân khác nhau. Vì vậy, miễn là mọi người duy trì trạng thái sức khỏe qua các biện pháp khác nhau, không cần yêu cầu mỗi người nhìn nhận vấn đề từ một tầm nhìn cao hơn.
  • Đoạn thân bài 2: Tuy nhiên, cần có nhiều người nhận thức về ảnh hưởng của sức khỏe đối với xã hội. Sức khỏe cá nhân nên được coi là một trách nhiệm xã hội vì: (1) đảm bảo năng suất sản xuất của xã hội; (2) giảm sự lây lan của bệnh tật, giảm áp lực tài chính;
  • Kết luận: Tóm lại, miễn là mọi người coi trọng sức khỏe cá nhân của mình, điều này sẽ có tác động tích cực đến cả cá nhân và xã hội. Tôi cá nhân cho rằng cần có nhiều người nhận thức hơn về giá trị xã hội của sức khỏe.

Bài mẫu tham khảo:

In his book Homo Sapiens, Yuval Noah Harari regarded long-term health and happiness as humankind’s next agenda, which is confirmed by the prevailing public concern about personal well-being. Most people endeavor to maintain good health conditions in pursuit of personal benefits, whereas some suggest that individual well-being should be considered as social obligation. From my perspective, while both purposes are justifiable, more people should realize the social value of being healthy.

For the majority, taking care of their health condition is merely a personal matter, which is completely reasonable, because in most scenarios, the well-being of an individual only affects the person’s life after all. Motivated by personal interests, such as a longer life span, the improvement in financial status, or even better appearance, individuals would make great effort to keep themselves healthy, both physically and mentally. The ideology of individualism seems perfectly undoubtable, as long as the public is taking their health issue seriously.

However, people should see the bigger picture of being healthy and appreciate its influences on the society. On the one hand, when members of the society enjoy good health conditions, it ensures the societal productivity in general. It can be said that all functioning sectors, including national defense, education systems, social services and so forth, largely count on the well-being of the people. On the other hand, the society would suffer a great deal when individuals are unhealthy. An ill person with a contagious disease can easily become a threat to a large crowd, leading to the outbreak of epidemics. The pandemic Covid-19 has shown how the reckless behaviors of any individual can cause major health concerns over the world.

To conclude, regardless of incentives, both individuals and the society would benefit when people try to maintain their health. Having acknowledged that, if mankind were to fulfill the next agenda of long-term well-being, more people would need to consider their health as a public matter that relates to the whole society, instead of merely a personal issue.

(332 words)

Từ và cụm từ nổi bật:

long-term health (n) – sức khỏe lâu dài

agenda (n) – chương trình nghị sự, chủ đề

prevailing (adj) – phổ biến, thịnh hành

personal well-being (n) – sự khỏe mạnh cá nhân, hạnh phúc cá nhân

endeavor to (v) – nỗ lực để…

in pursuit of (prep) – trong việc theo đuổi…

social obligation (n) – trách nhiệm xã hội

justifiable (adj) – có thể biện minh, hợp lý

social value (n) – giá trị xã hội

scenario (n) – tình huống, kịch bản

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS