Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Supervisors in a company or organization are paid more than ordinary workers

23
tutorin ielts writing task 2: supervisors in a company or organization are paid more than ordinary workers

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Supervisors in a company or organization are paid more than ordinary workers”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

Directors of organizations receive higher salaries than the ordinary worker, some people think it is necessary while others think it is unfair. Discuss both views and give your own opinions.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Chủ đề: Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài: Lương của giám đốc trong công ty hoặc tổ chức thường cao hơn so với công nhân thông thường. Một số người cho rằng điều này là cần thiết, trong khi một số người khác cho rằng điều này là bất công. Hãy thảo luận về hai quan điểm và đưa ra quan điểm của bạn.

Đặc điểm của đề bài: Đây là một bài luận hai vấn đề, yêu cầu thảo luận về hai quan điểm khác nhau và cuối cùng đưa ra quan điểm của bạn.

Mặc dù đề bài về công việc không phải là lĩnh vực quen thuộc đối với học viên, nhưng chủ đề này là một chủ đề rộng rãi được thảo luận trong xã hội. Khi đọc đề bài, bạn có thể gạch chân từ khóa trong đề bài: directors, organizations, higher salaries, ordinary worker.

Bạn có thể thảo luận về quan điểm của người lao động, ví dụ như nhà quản lý đảm nhận trách nhiệm và rủi ro, là người xây dựng chiến lược cho công ty; trong khi công nhân thông thường đóng góp lao động vất vả, là đội ngũ cốt lõi để phát triển công ty.

Dàn ý bài viết:

  • Mở bài: Diễn đạt lại đề bài+ quan điểm cá nhân (Tôi cho rằng việc công ty trả lương cao cho nhà quản lý là hợp lý)
  • Đoạn thân bài 1:Đầu tiên, thảo luận lý do tại sao một số người cho rằng lương cao cho người quản lý là không hợp lý. Một mặt, đó là vì tiền lương chủ yếu được quyết định bởi thời gian và công sức mà mọi người bỏ ra, mặt khác, sự thành công của một công ty không phải do cá nhân các nhà quản lý đạt được.
  • Đoạn thân bài 2:Thảo luận tại sao cần trả lương cao cho người quản lý. Một mặt là do người quản lý đưa ra những quyết định liên quan đến số phận và sự phát triển của công ty. Mặt khác, trả lương cao cho người quản lý tiền lương có thể thu hút nhiều tài năng quản lý hơn và thúc đẩy những tài năng hiện có nhận ra tiềm năng của họ.
  • Kết luận: Trình bày lại quan điểm cá nhân + tóm tắt luận điểm ở đoạn 1 và 2 của đoạn thân bài

Bài mẫu tham khảo:

Some people argue that top-level managers are paid substantial salaries due to their roles and positions, while others think it is inappropriate for executives to earn enormous money per year. Personally, I am convinced that the high salaries of senior-level executives are justified.

People who claim that top executive salaries are far too high have their convincing reasons. Firstly, salaries should be determined primarily based on the number of working hours or the volume of sweat produced. In other words, it is impossible for top-tier managers to work much longer or harder than regular employees. Besides, directors should not be the only ones rewarded for the success of the company. It is probably because ordinary workers execute the main job while directors are marginally relative to the critical driving force behind product development. Taking an example in the IT industry, people in executive positions sit all day having meetings while programmers are required to do abundant work for the business to thrive.

On the other hand, high earnings are usually a reward for important ideas and responsibilities. It is no doubt decisions made by the higher executives always determine the fate and development of the company. When any working steps turn into a failure, it is the top executives who undertake more significant responsibilities, ranging from setting effective strategies to motivating employees. Besides, a high level of salary attracts qualified candidates and creates healthy competitions, stimulating qualified labourers to apply for specific managements. In this way, large companies would reserve more skilled managers and exert their full potential to make huge profits.

In conclusion, I believe that senior executives deserve their exorbitant salaries because they invest influential decisions and bear higher responsibility. Above all, high salaries are an incentive for talented people to make efforts and contribute more to the company.

(301 words)

Từ và cụm từ nổi bật:

top-level managers: các nhà quản lý cấp cao

substantial salaries: mức lương đáng kể

senior-level executives: các nhà quản lý cấp cao

top executive salaries: mức lương của các nhà điều hành cấp cao

primarily based on: chủ yếu dựa trên

rewarded for: được thưởng vì

driving force: động lực, lực thúc đẩy

abundant work: công việc phong phú

turn into a failure: trở thành thất bại

undertake more significant responsibilities: đảm nhận các trách nhiệm quan trọng hơn

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS