Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: The problem of natural resources being consumed at an alarming rate

38
TutorIn IELTS Writing Task 2: The problem of natural resources

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 hoàn chỉnh với chủ đề: “The problem of natural resources being consumed at an alarming rate”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

The natural resources such as oil, forests and freshwater are being consumed at an alarming rate. What problems does this cause? How can we solve these problems?

(Các tài nguyên thiên nhiên như dầu khí, rừng và nước ngọt đang bị tiêu thụ với tốc độ đáng báo động. Điều này gây ra những vấn đề gì? Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này?)

Chủ đề: Môi trường

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài: Tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, rừng và tài nguyên nước đang bị tiêu hao ở mức đáng báo động. Điều này gây ra vấn đề gì? Làm thế nào để giải quyết những vấn đề này?

Khó khăn khi làm bài: Việc phát triển ý trong đề bài này không quá khó đối với thí sinh nhưng lại có thể gặp những hạn chế về mặt từ vựng. Các câu hỏi liên quan đến vấn đề môi trường không quá phức tạp, thường xoay quanh việc quản lý và cải thiện. TutorIn cho rằng thí sinh tích lũy từ vựng và cấu trúc bài viết trước kỳ thi. Nếu có thể, hãy luyện tập viết những luận điểm phổ biến, thường dùng thành câu để chuẩn bị tốt hơn.

Dàn ý bài viết:

 • Mở bài: Do sự tiêu thụ lâu dài của con người đối với tài nguyên tự nhiên, những vấn đề do việc sử dụng không kiểm soát đã xuất hiện từ lâu. Những vấn đề này đòi hỏi sự nỗ lực chung của cả thế giới để có hy vọng giải quyết.
 • Đoạn thân bài 1: Trình bày một loạt các vấn đề phát sinh: vấn đề môi trường; vấn đề xã hội;
 • Đoạn thân bài 2: Đề xuất những giải pháp khả thi: “Giảm tiêu thụ” – thông qua đường lối chính sách và giảm tiêu thụ ở cấp cá nhân; “Phát triển nguồn” – tích cực đầu tư vào nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch và năng lượng thay thế;
 • Kết luận: Tóm tắt các vấn đề và giải pháp, đồng thời đưa ra những lời kêu gọi phù hợp.
 • Bài mẫu tham khảo:
 • Humanity’s growing consumption of natural resources has raised an alarm for the whole world, because the consequences will be devastating for the future of human beings. To resolve this issue, both short-term actions and long-term planning will be required.
 • Obviously, resource depletion makes the Earth environment suffer from a series of damage, such as loss of forest cover, soil erosion, increased flooding, and drought. These problems all contribute to the change in world climate, leading to further concerns like global warming and extreme weather. Due to these changes, the Earth is now at a critical point where the life of all species is in danger, including human beings. Increasing resource extraction does not just lead to environmental problems, but is also associated with social issues such as human rights violations and poor working conditions. These negative social impacts are most strongly felt in regions with low environmental and social standards, including Africa, Latin America and Asia.
 • In order to continue to thrive on this planet, the international community should join hands towards a common international objective of how consumption, as well as exploitation, can be reduced. For now, it might be necessary to set a limit on the amount of resources, such as water, that can be used for domestic and industrial purposes. In particular, for the regions with high levels of per-capita resource use, they will need to sharply decrease their resource use in absolute terms. In the long run, renewables, such as solar and wind power, can be explored more and utilized to reduce the dependency on fossil fuels. Companies can, for instance, be trained on lean manufacturing, while consumers sensitized on how to adopt re-use, reducing wastage, and recycling techniques.
 • In conclusion, if humans continue to excessively consume natural resources, we will possibly find it too late to make any difference one day. The lifestyle of individuals and the conduct of business will need to become more sustainable, with collaborative efforts of governments and the public.
 • (329 words)
 • Từ và cụm từ nổi bật:
 • growing consumption: khả năng tiêu dùng ngày càng tăng
 • raise an alarm for: đưa ra cảnh báo cho
 • devastating: tàn phá
 • short-term actions: các biện pháp ngắn hạn
 • long-term planning: kế hoạch dài hạn
 • depletion: sự cạn kiệt
 • forest cover: bao phủ rừng
 • erosion: sự xói mòn
 • flooding: lũ lụt
 • drought: hạn hán
 • extreme weather: thời tiết cực đoan
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS