Mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Upload personal information to the Internet

29
mẫu bài luận IELTS Writing Task 2: Upload personal information to the Internet

Để giúp các bạn học viên chinh phục kỳ thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Upload personal information to the Internet”. Hãy cùng TutorIn phân tích chi tiết chủ đề này và tìm hiểu cách viết một bài IELTS Writing đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2:

Today more people put personal and private information online (address, phone number and credit card number) do everyday activities such as banking, shopping. Is this a positive or negative development?

Chủ đề: Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Nội dung chính của đề bài: Ngày càng có nhiều người đăng thông tin cá nhân (địa chỉ, số điện thoại và số thẻ tín dụng) lên mạng để tham gia vào các hoạt động ngân hàng, mua sắm và các hoạt động hàng ngày khác. Điều này có phải là một phát triển tích cực hay tiêu cực?

Đặc điểm đề bài:

Đây là một bài Writing dạng Advantages-Disadvantages, nó đề cập đến vấn đề an ninh thông tin trên mạng. Trong bài viết Advantages-Disadvantages, cần nhấn mạnh tính hợp lý trong luận điểm, tức là trong phân tích cụ thể, làm rõ luận điểm một phía thực sự vượt trội hơn phía còn lại, hoặc là Advantages-Disadvantages cân bằng, và tính thuyết phục của mặt Advantages-Disadvantages không phụ thuộc vào số lượng quan điểm, mà phụ thuộc vào nội dung có tính thuyết phục hay không.

Trước hết, hãy xem xét các lợi ích, có thể xem xét từ hai góc độ cá nhân và doanh nghiệp.

  • Ở mức độ cá nhân, người dùng có thể thực hiện các hoạt động đăng nhập, nhập thông tin v.v. một cách tiện lợi hơn. Lưu trữ thông tin qua mạng giúp họ tránh được sự phiền toái của việc nhập thông tin lại nhiều lần, nâng cao trải nghiệm người dùng của họ.
  • Đối với doanh nghiệp, họ có thể dựa vào thông tin người dùng để đánh giá sở thích và cung cấp dịch vụ và hàng hóa có tính tập trung cao hơn, cải thiện trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy sự mua hàng lặp lại, tăng doanh số bán hàng và doanh thu.

Tiếp theo, hãy xem xét các hạn chế của việc làm như vậy.

Thứ nhất, người dùng có thể bị quấy rối bởi các quảng cáo và thư rác từ các nhà cung cấp. Thứ hai, các doanh nghiệp có thể sử dụng các hành vi thương mại không đúng đắn để kiếm lời, ví dụ như sử dụng dữ liệu lớn để áp giá cao đối với khách hàng cũ, hoặc những người có khả năng tiêu dùng cao phải trả giá cao hơn khi mua hàng giống nhau. Thứ ba, sự an toàn của thông tin cá nhân của người dùng bị đe dọa, các tội phạm có thể đánh cắp thông tin và thực hiện các hành vi lừa đảo, và một khi người dùng bị lừa, việc truy tìm tội phạm hoặc khôi phục tài sản sẽ trở nên rất khó khăn.

Bài mẫu tham khảo:

Modern technology makes it possible that digital devices can access personal information swiftly and easily. Though life has become comparatively more convenient than before, I still believe that the dangers of information leakage outweigh the benefits.

It is undeniable that storing information online promotes efficiency for both the users and organizations in their exchanges. For example, users can log in to a system automatically and effortlessly once the username and password are saved, which spares them time to complete personal details over and over again. In the meanwhile, as companies are capable of obtaining information and preferences of their target consumers, the services and products they recommend and provide will fit in exactly with users’ wishes. In this sense, not only the users will get a better shopping experience, but the business will also see an increase in sales as consumers are more likely to stick to the brands and repurchase their products.

However, there is also a growing risk of privacy disclosure. For some, registration of private information is accompanied by endless data mining, which invites an avalanche of advertisements and junk mails, and bothers the users in their everyday life. For others, information is oftentimes stolen by cybercriminals with phishing attempts. Online frauds extort money and pose a major threat to the users themselves as well as their friends or contacts. Crimes in the virtual world are often not detected in time and stopped in advance, and once they have occurred it is very difficult to catch the criminals and recover the money defrauded. It is therefore to the detriment of users to take this risk when online security cannot be effectively guaranteed.

Therefore, despite the positive changes it brings about, the potential pitfalls of enabling private information online make it a negative trend on the whole.

(299 words)

Từ và cụm từ nổi bật:

digital devices: thiết bị kỹ thuật số

information leakage: rò rỉ thông tin

privacy disclosure: tiết lộ quyền riêng tư

cybercriminal: tội phạm mạng

phishing attempt: cố gắng lừa đảo trực tuyến

extort money: tống tiền

pose a major threat to: gây mối đe dọa lớn đến

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS