Mẹo trả lời một số câu hỏi trong IELTS Reading

37
meo-luyen-thi-ielts-reading

Để trả lời các câu hỏi IELTS Reading một cách chính xác, bạn cần có kỹ năng đọc hiểu tốt và hiểu rõ về các dạng câu hỏi IELTS Reading. Sau đây, TutorIn sẽ bật mí cho các bạn một số mẹo nhỏ để trả lời từng dạng câu hỏi nhé!

01. Matching Features

Các câu hỏi này yêu cầu thí sinh tìm ra mối quan hệ giữa các sự vật, sự kiện có trong bài. Câu hỏi sẽ cung cấp một tập hợp các câu phát biểu và một loạt các tùy chọn, chẳng hạn như tên người, địa điểm, đồ vật, nguyên tắc, quan điểm, v.v., được thể hiện bằng các chữ cái như A, B, C, D. Thí sinh cần phân loại các câu này thành các nhóm dựa trên điểm tương đồng của chúng và ghép các chữ cái tương ứng của mỗi câu với các lựa chọn.

Kỹ năng trả lời:

Để trả lời dạng câu hỏi này, thí sinh cần nắm được các vấn đề sau:

 • Loại câu hỏi này yêu cầu thí sinh xác định mối liên hệ giữa các sự vật, sự kiện hoặc ý tưởng.
 • Thí sinh cần xác định ý tưởng hoặc lý thuyết chính của mỗi đoạn và mỗi câu.
 • Ghép một tập hợp các câu với một loạt các lựa chọn (A, B, C, v.v.)
 • Một số tùy chọn có thể không có sẵn
 • Một số tùy chọn có thể được sử dụng nhiều lần (đọc kỹ hướng dẫn)
 • Thứ tự các câu hỏi sẽ không giống với thứ tự các thông tin trong văn bản

02.Matching Information

Loại câu hỏi này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc tìm kiếm thông tin cụ thể trong một đoạn văn. Thí sinh cần đọc kỹ đoạn văn và xác định các thông tin cụ thể được yêu cầu trong câu hỏi. Các thông tin cụ thể này có thể bao gồm định nghĩa, ví dụ, lý do, so sánh, giải thích, v.v.

Kỹ năng trả lời:

Để trả lời câu hỏi Matching Information, thí sinh cần ghi nhớ các lưu ý:

 • Đọc kỹ câu hỏi và xác định thông tin cụ thể cần tìm bằng cách scanning (ví dụ: định nghĩa ví dụ, lý do, so sánh, giải thích, v.v.)
 • Có thể không cần tìm kiếm thông tin ở từng đoạn/phần
 • Có thể có nhiều hơn một thông tin trong phần 1 của đoạn văn, trong trường hợp đó, hãy xem nếu hướng dẫn có nêu rõ rằng bạn có thể sử dụng bất kỳ chữ cái nào nhiều lần hay không (You may use any letter more than once)
 • Thứ tự các câu hỏi sẽ không giống với thứ tự các thông tin trong văn bản

03. Matching Sentence Endings

Loại câu hỏi này cung cấp nửa đầu của một câu có liên quan đến nội dung của bài viết. Thí sinh phải chọn một trong nhiều lựa chọn để hoàn thành câu. Số lượng lựa chọn thường nhiều hơn số lượng câu hỏi, nhưng đôi khi một lựa chọn có thể được sử dụng nhiều lần.

Kỹ năng trả lời:

 • Loại câu hỏi này thường đưa xoay quanh ý chính của bài viết / của từng đoạn văn trong bài.
 • Thí sinh cần chọn cách tốt nhất để hoàn thành câu từ danh sách các lựa chọn.
 • Có nhiều lựa chọn hơn câu hỏi, vì vậy thí sinh cần đọc kỹ các lựa chọn để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất.
 • Thí sinh phải điền chữ cái của lựa chọn đã chọn vào phiếu trả lời.
 • Các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự như thông tin xuất hiện trong văn bản.
 • Câu trả lời hoàn thành phải phù hợp với một ý nghĩa nhất định có trong văn bản.

04. Matching List of Headings

Loại câu hỏi này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc xác định ý chính hoặc chủ đề của một đoạn văn. Thí sinh cần đọc kỹ đoạn văn và xác định ý chính hoặc chủ đề của đoạn văn đó.

Kỹ năng trả lời:

Để trả lời câu hỏi Matching List of Headings, thí sinh cần lưu ý:

 • Tiêu đề sẽ đề cập đến ý chính hoặc chủ đề của một đoạn văn hoặc một phần văn bản.
 • Ghép chính xác các tiêu đề (i, i, ii, v.v.) với các đoạn văn (A, B, C, v.v.)
 • Có nhiều lựa chọn hơn câu hỏi, vì vậy thí sinh cần đọc kỹ các lựa chọn để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất.
 • Không có tiêu đề nào có thể được sử dụng lại
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS