Nên làm gì nếu máy tính bị lỗi khi thi IELTS trên máy tính?

18
Máy tính bị lỗi khi thi IELTS trên máy tính

Nên làm gì nếu máy tính bị lỗi khi thi IELTS trên máy tính?

Thí sinh IELTS sẽ sử dụng máy tính nào để làm bài thi trên máy tính?

Thí sinh IELTS có thể mang theo máy tính xách tay của mình để làm bài thi trên máy tính không?