Ngân hàng đề IELTS Speaking sẽ được thay đổi vài tháng một lần

13
ngân hàng câu hỏi IELTS Speaking sẽ được thay đổi vài tháng một lần

Khi nào câu hỏi IELTS Speaking sẽ thay đổi vào thời điểm nào trong năm? Bao lâu thì nên thay thế nó? Các bạn đang chuẩn bị thi IELTS hãy tham khảo bài viết này để cùng TutorIn Education tổng hợp thời gian thay đổi ngân hàng câu hỏi IELTS và các thông tin liên quan khác, hy vọng sẽ hữu ích cho quá trình luyện thi IELTS của mọi người!

Ngân hàng câu hỏi IELTS Speaking sẽ được thay đổi vài tháng một lần

Ngân hàng câu hỏi IELTS Speaking nói chung sẽ thay đổi các câu hỏi nói vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9 hàng năm và sẽ thay đổi bốn tháng một lần.

Nội dung thi Speaking

Bài thi IELTS Speaking được chia thành ba phần: Part 1, Part 2 và Part 3, kéo dài khoảng 11 đến 14 phút.

Part 1: Tự giới thiệu và hỏi đáp ngắn (khoảng 4 đến 5 phút)

Người chấm thi sẽ tự giới thiệu và yêu cầu bạn tự giới thiệu một cách đơn giản để xác định danh tính của bạn. Người chấm thi sẽ đặt một số câu hỏi đơn giản liên quan đến bạn, ví dụ như gia đình, cuộc sống gia đình, công việc, học tập và sở thích.

Part 2: Bài nói cá nhân (3 đến 4 phút)

Người chấm thi sẽ đưa cho bạn một tờ bài thi và trên đề sẽ có một chủ đề và các yêu cầu, điểm chính cần trả lời. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị, trong thời gian này bạn có thể sử dụng giấy viết và bút được cung cấp để ghi chú. Sau đó, bạn sẽ phải nói trong khoảng 1 đến 2 phút về chủ đề đó. Người chấm thi sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu hỏi liên quan đến chủ đề đó.

Part 3: Thảo luận hai chiều (4 đến 5 phút)

Giám khảo sẽ thảo luận sâu hơn với thí sinh về các chủ đề trong Part 2.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS