Những điểm mấu chốt khi trả lời các câu hỏi IELTS Speaking?

15
điểm mấu chốt khi trả lời các câu hỏi IELTS Speaking

Những điểm mấu chốt khi trả lời câu hỏi IELTS Speaking là gì? Hãy đến với bài viết này do TutorIn Education tổng hợp để xem thông tin chi tiết về IELTS Speaking nhé.

Trên cơ sở nghe và hiểu đúng câu hỏi, cần xem xét những điểm mấu chốt của việc trả lời các câu hỏi theo ba phần của bài thi:

  • Ở Part 1, thí sinh chỉ cần trả lời ngắn gọn từng câu hỏi để thể hiện khả năng thảo luận các chủ đề thông thường quen thuộc, đồng thời chú ý có thể trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng.
  • Ở Part 2, thí sinh nên tập trung vào khả năng diễn đạt liên tục, do đó, khuyến khích thí sinh có thể nói liên tục trong 2 phút về nội dung chủ đề trong phần thi.
  • Ở Part 3, thí sinh cần thể hiện khả năng đưa ra ý kiến và giải thích bằng ví dụ trong quá trình thảo luận hỏi đáp với giám khảo, vì vậy các câu trả lời ở Part 3 cũng cần dài hơn Part 1.
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS