Những điểm trừ cần lưu ý trong tiêu chuẩn chấm điểm IELTS Writing

23
tutorin điểm trừ cần lưu ý trong tiêu chuẩn chấm điểm IELTS Writing

Chắc hẳn mọi người đều đã biết về tiêu chí đánh giá bài viết IELTS. Vậy trong tiêu chí đánh giá bài viết IELTS, có những điểm trừ nào cần chú ý không? Hãy cùng TutorIn xem chi tiết thông tin trong bài viết này.

Đa số câu được sử dụng chính xác và không có lỗi ngữ pháp

Trong các bài viết của những thí sinh có vốn từ vựng và khả năng tư duy xuất sắc, chúng ta sẽ phát hiện nhiều vấn đề ngữ pháp nhỏ, như: mạo từ, giới từ, số ít/số nhiều, thì, sự nhất quán giữa chủ ngữ và động từ, v.v. Những vấn đề này dường như không gây mất điểm hoàn toàn, nhưng mỗi lần xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến tính chính xác ngữ pháp. Những kiến thức cơ bản này thường bị bỏ qua, do đó rất khó để đạt điểm cao trong mục này.

Cấu trúc ngữ pháp phức tạp

Một số thí sinh hiểu lầm về câu phức tạp, cho rằng câu dài là câu phức tạp. Nhưng thực tế, độ dài của câu không đại diện cho sự phức tạp cấu trúc. Ví dụ, việc kết nối nhiều mệnh đề bằng “and” là câu đồng từ, không phải cấu trúc phức tạp. Hãy xem hai câu mẫu của giám khảo để hiểu rõ hơn về câu phức tạp:

Despite some initial fluctuation, from 1995 there was a steady increase. This is expected to continue, reaching 47q in 2030.

Cả hai câu không dài, nhưng đều chứa cấu trúc phức tạp có chứa hai mệnh đề trở lên (không phải cấu trúc đồng từ).

Tính linh hoạt và chính xác

Hầu hết thí sinh khi viết luận sẽ tìm kiếm số lượng từ vựng, bỏ qua sự chính xác trong việc sử dụng từ vựng. Nhưng thực tế là việc này không đáng đồng tiền bát gạo. Việc sử dụng từ vựng đã thuộc hoặc dùng từ vựng được tra từ tiếng Trung một cách đơn giản mà không xác định được ngữ cảnh và sự phù hợp của từ vựng đó trước khi sử dụng, chỉ tạo ra một lượng từ vựng chồng chất không chỉ làm cho phong cách văn bản không thống nhất mà còn gây ra sự liên quan và hiểu sai nghĩa. (Lưu ý: Khi các câu quan trọng mà giám khảo không hiểu, điểm số phần này dễ bị giảm đi.)

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS